Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

PBO22 – lista zwycięskich projektów

05.11.2021

Grafika promująca Poznański Budżet Obywatelski 2022. Na pomarańczowym  tle widać ekran komputerowy, a na nim wyświetla się urna do głosowania. Dookoła ludzie z kartami do głosowania, niektórzy jada na rowerach, spieszą się głosować. W prawym górnym rogu biały logotyp Miasta Poznań oraz PBO 2022.Wiadomo już, które pomysły zgłoszone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zdobyły najwięcej głosów. W tym roku do rozdysponowania były aż 22 miliony złotych.

Do realizacji zakwalifikowało się 35 projektów: 3 ogólnomiejskie – w tym dwa w ramach Zielonego Budżetu i 32 rejonowe. Listę zwycięskich projektów, wraz z liczbą uzyskanych głosów, można sprawdzić w serwisie PBO22 (pomysły, które zostaną zrealizowane, podświetlono kolorem).

W ramach tegorocznej edycji do wydania były aż 22 mln zł – 16 mln zł na projekty rejonowe i 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, z czego 4 mln zł na Zielony Budżet. Poznaniacy wybierali spośród 150 pomysłów – 25 ogólnomiejskich, 11 w ramach Zielonego Budżetu i 114 rejonowych. Każdy mieszkaniec mógł oddać maksymalnie 4 głosy. Głosowanie trwało od 1 do 22 października (punktualnie do godz. 12.00). W obecnej edycji PBO oddano 85 115 ważnych głosów. Wybór projektów, tak jak w latach poprzednich, odbywał się drogą elektroniczną.