Poczucie bezpieczeństwa osób starszych w transporcie zbiorowym

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprasza osoby powyżej 60. roku życia do wypełnienia ankiety, która pozwoli na doskonalenie oferty transportowej.

Poczucie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej jest dla pasażerów – a zwłaszcza dla seniorów – niezwykle ważne. Zarząd Transportu Miejskiego od lat dba o poprawę komfortu podróżujących. Jednym z elementów takich działań jest badanie sondażowe przygotowane dla osób powyżej 60. roku życia korzystających z transportu miejskiego na terenie aglomeracji. Ankieta została przygotowana we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przygotowany zostanie raport, który pozwoli na dalsze doskonalenie oferty transportowej. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do analizy stanu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej oraz przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do jej zwiększenia. W ankiecie można na przykład wskazać, co powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, a jakie czynniki mogą je zwiększyć, kogo w pierwszej kolejności informujemy w momencie zagrożenia bezpieczeństwa, o jakich godzinach korzystanie z komunikacji miejskiej odczuwamy jako niebezpieczne. W badaniu opracowanym wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pojawią się także pytania dotyczące obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Czas trwania badania: od 22 lutego do 8 marca 2021 r.

LINK DO ANKIETY

Będzie też możliwość wypełnienia ankiety w Punkcie Obsługi Klienta ZTM w wersji tradycyjnej. O pomoc w przeprowadzeniu badania poproszone zostały również gminy powiązane z ZTM porozumieniami transportowymi.

Logotyp Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu