Pomoc prawna przez telefon oraz Internet

Od 3 listopada na terenie Miasta Poznania zawieszona została stacjonarna działalność wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Obsługa klienta jest prowadzona wyłącznie w sposób zdalny: telefon, mail, komunikator internetowy.

Żeby uzyskać nieodpłatną poradę prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego należy zadzwonić na miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00) i umówić termin udzielenia porady.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna/poradnictwo obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatnim roku. W okresie epidemii w przypadku porad świadczonych zdalnie oświadczenia nie są wymagane.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: