Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poradnia NeuroCOVID w Szpitalu im. Heliodora Święcickiego

16.4.2021

Na grafice duży, biały napis „Poradnia NeuroCOVID”. Dookoła napisu, na niebieskim tle - kilka żarówek, które w połowie przypominają ludzki mózg. Z inicjatywy prof. Sławomira Michalaka i dr Joanny Rybackiej-Mossakowskiej w Szpitalu im. Heliodora Święcickiego od 13 kwietnia rozpocznie działalność Poradnia NeuroCOVID.

Ze względu na częstość występowania i zakres objawów ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego występujących u osób, które przebyły zakażenie SARS-Cov-2 dostrzeżono potrzebę opieki specjalistycznej nad tą grupą chorych. U osób, które przebyły COVID-19, rozwijają się objawy związane z fazą ostrą zakażenia, obejmujące m.in. zaburzenia węchu i smaku, deficyty neurologiczne. Po przebyciu COVID-19 pojawiają się też zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci (określane jako “mgła mózgowa”), bóle głowy, bóle mięśni czy też objawy neuropatii.

Opieka specjalistyczna zmierza do złagodzenia powyższych objawów i przywrócenia lub przynajmniej poprawy codziennego funkcjonowania znacznej grupy chorych.

Chorzy mogą zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego do Poradni NeuroCOVID we wtorki w godzinach 13.00-16.00.

Rejestracja:

Rejestrować się można, dzwoniąc do Zespołu Poradni Specjalistycznych pod numer tel. 61 669 82 22 lub mailowo na adres: rejestracja.poradnie@spsk2.pl.