Porady prawne

Potrzebują Państwo pomocy w rozwiązaniu spraw urzędowych, spadkowych, mieszkaniowych? Nie znają Państwo swoich praw jako lokatorzy, pacjenci, emeryci? Jest w Poznaniu wiele miejsc, w których można uzyskać pomoc prawną i skonsultować się w swojej sprawie ze specjalistą.

Poniżej znajdują się informacje o organizacjach i instytucjach prowadzących konsultacje w tym zakresie. Większość ofert ma formę indywidualnych spotkań oraz nieodpłatny charakter.

 


Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady i możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Poznaniu.

Z NPP i NPO można skorzystać wyłącznie po umówieniu terminu wizyty, rezerwując go telefonicznie pod numerem 61 646 33 44.

W myśl nowych przepisów prawnych nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:

W POZnan*KONTAKT pod numerem 61 646 33 44 można dokonać rezerwacji wizyty oraz uzyskać więcej informacji o:

Nieodpłatna pomoc prawna świadczoną będzie w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw karnych, spraw administracyjnych, spraw cywilnych, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

Szczegółowe informacje: http://www.poznan.pl/pomocprawna/ 


W każdą drugą środę co drugiego miesiąca w siedzibie Urzędu na Placu Kolegiackim będzie dyżurował przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z pomocy pracowników Biura Rzecznika skorzystać można podczas dyżurów pełnionych w siedzibie Urzędu Miasta przy placu Kolegiackim 17 w sali nr 9 na parterze. W roku 2020 dyżury w godzinach 11.00-14.00 odbędą w następujące dni:

Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, albo, że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku albo płci, a także osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na poniżające traktowanie, także w domu pomocy społecznej albo szpitalu psychiatrycznym.

W takich i podobnych sytuacjach wystarczy:

napisać: pismo (i przesłać na adres korespondencyjny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa) lub złożyć wniosek elektronicznie (więcej informacji na podanej niżej stronie internetowej) lub

zadzwonić na bezpłatną INFOLINIĘ OBYWATELSKĄ tel. 800 676 676, czynną w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 lub

przyjść do Punktu Przyjęć Interesantów w wyznaczonym terminie.

Wniosek jest prosty, a w razie potrzeby pracownik Biura pomoże w jego napisaniu. Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/punkty-przyjec-interesantow


ORGANIZACJA/JEDNOSTKA
DANE KONTAKTOWE

SZCZEGÓŁY OFERTY

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"
ul. Bednarska 4 - Jeżyce
od 8.00-17.00
tel. 61 8 55 11 76, 61 8 41 01 11

-porady bezpłatne - dla osób 60+ lub młodszych, jeśli sprawa dotyczy osoby 60+
- wtorki w godz. 9.00-13.00 - po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem tel. 61 8 55 11 76, 61 841 01 11

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera
ul. Wierzbowa 2/2
pon., śr. 15.00 - 17.00
tel. 669 773 223

- wyłącznie dla członków Stowarzyszenia 
- bezpłatne porady udzielane opiekunom nt. ubezwłasnowolnienia chorego i ustanowienia opiekuna prawnego
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Młyńska 5
pon. - czw. w godz. 9.00-13.00
tel. 61 853 27 21
- bezpłatne - przeznaczone dla członków Związku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
- we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-12.00
Grupa GestorStowarzyszenie Prawników i Mediatorów
ul. Słowackiego 25/5
tel. 61 847 25 74
tel. kom. 603 408 021
www.stowarzyszeniemediatorow.pl.
- ustne porady prawne, a także mediacje dla osób w trudnej sytuacji materialnej
- po telefonicznym umówieniu pod numerem 61 847 23 16
Centrum Usług i Doradztwa
ul. Mielżyńskiego 27/29

tel. 665 640 140
mail: cud@natak.pl 
- bezpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów
Centrum Inicjatyw Senioralych
ul. Mielżyńskiego 24
tel. 61 8 47 21 11, 61 842 35 09
- bezpłatne porady prawne
- obowiązują wcześniejsze zapisy
W sprawach związanych z ochroną konsumentów działa Miejski Rzecznik Konsumentów, który udziela mieszkańcom nastepującej pomocy:

Kontakt: ul. Libelta 16/20, IIIp., pok 327, tel. 61 878 58 70  Więcej


Napisz testament

Fundacja "Otwarte Forum" w ramach kampanii "Napisz testament" prowadzi infolinię, za pośrednictwem której prawnik udziela informacji na temat prawa spadkowego. Wystaczy zadzwonić pod numer 500 857 074. Linia czynna jest we wtorki w godz. 16.00 - 17.00 oraz w czwartki w godz. 11.00 - 12.00. Więcej informacji www.napisztestament.org.pl 

Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem Twojego operatora. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Wielu nawet najbardziej zawiłych sporów nie musi rozstrzygać sąd. Istnieją alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów np.: mediacje:

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
ul. Mickiewicza 33/22

e-mail: pcm@mediacje.poznan.pl
www.mediacje.poznan.pl


Zwracamy się do wszystkich organizacji oraz instytucji oferujących porady prawne, z których mogą skorzystać osoby powyżej 50. roku życia, aby informowali nas o swoich inicjatywach. Chętnie włączymy je do naszej bazy.

Razem możemy więcej!

Konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnegoPiątkowskie Centrum Kultury Dąbrówka, os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań, tel. 61-822-38-33
Prawnik, środa 18.00-20.00Osiedlowy Dom Kultury Orbita, 61-641 Poznań, os. Kosmonautów 118
Prawnik, czwartek 16.00-18.00