Porady psychologiczne

Jeśli potrzebują Państwo pomocy i wsparcia psychologa, poniżej znajdują się informacje o organizacjach i instytucjach prowadzących konsultacje w tym zakresie. Większość ofert ma formę indywidualnych spotkań oraz nieodpłatny charakter.

 

Spotkania grupy samopomocowej "Przylaszczka" odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 11:00 w Centrum Inicjatyw Lokalnych - Świetlica Cafe przy ul. Krakowskiej 9a. Grupa samopomocowa to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób o podobnych doświadczeniach czy problemach. Nadrzędnym celem członków grup samopomocowych jest pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym problemem. Poprzez wspólną pracę w ramach grupy samopomocowej można łatwiej poradzić sobie z trudnościami natury społecznej, psychologicznej czy wynikającymi z choroby.

Spokania kawiarenki wsparcia opiekunów osób starszych zależnych odbywają się w Fundacji PETRA senior, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4. Informacje o terminach i zapisy pod numerami tel.: 665 006 501 lub 724 976 584. Kawiarenka wsparcia to przestrzeń do rozmów o emocjach i doświadczeniach związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi zależnymi. Dzięki wzajemnemu wsparciu możliwe staje się znalezienie rozwiązań wielu sytuacji, które wydają się być dla opiekunów zbyt trudne. Wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze pozwala odreagować i "naładować baterie" na najbliższy czas. Kawiarenka działa w formie grupy wsparcia, ale spotkania są także odskocznią od codzienności opiekuna.

 

Organizator Szczegóły oferty
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki  Paliatywnej
"Hospicjum Domowe"
ul. Bednarska 4 - Jeżyce
8.00 - 17.00
tel. 61 8 55 11 76, 61 841 01 11
- porady bezpłatne
- dla osób 60+
- od poniedziałku do piątku
- po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu
terminu pod numerem 61 855 11 76, 618 41 01 11
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Chorobą Alzheimera
ul. Wierzbowa 2/2
pon., śr. 15.00 - 17.00
tel. 669 773 223
- dla członków Stowarzyszenia
- bezpłatne
- porady indywidualne, grupy wsparcia,
treningi asertywności, trening pamięci

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24
tel.61 847 21 11, 61 842 35 09

-bezpłatne porady psychologiczne
-obowiązują wcześniejsze zapisy

Telefon Zaufania dla osób starszych

poniedziałki, środy, czwartki od 17:00-20:00
środy w godz. 14.00 – 16.00 ma miejsce dyżur z tematyki choroby Alzhemeira.

Osoby starsze, samotne mogą dzwonić pod nr tel.: 22 635 09 54.

 - adresowany jest do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego.

- ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą

Centrum Usług i Doradztwa
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel. 665 640 140,
mail: cud@natak.pl 

- bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów

Projekt Fifna (Fundacja Serdecznik)
ul. Sienkiewicza 20 a
tel. 606-954-107

- porady bezpłatne 

- konsultacje w poniedziałki w godzinach
  11:00-18:00

- obowiązują zapisyZwracamy się do wszystkich organizacji oraz instytucji prowadzących konsultacje psychologiczne, z których mogą skorzystać osoby powyżej 50. roku życia, aby informowali nas o swoich inicjatywach. Chętnie włączymy je do naszej bazy.

Razem możemy więcej!