Porównanie stężenia bisfenolu A we krwi i moczu – badanie

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w badaniu naukowym pt. ,,Porównanie stężenia bisfenolu A we krwi i moczu u osób z prawidłowymi funkcjami poznawczymi i z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych”.

W badaniu mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 50-70 lat posiadający smartfon. W celu wyłonienia grupy badanej uczestnicy zostaną poddani badaniu lekarskiemu oraz wstępnej ocenie za pomocą dwóch testów.

Jakie badania będą wykonywane?

  • test oceniający funkcjonowanie mózgu;
  • test oceniający aktywność fizyczną;
  • badania laboratoryjne (stężenie glukozy i insuliny, profil lipidowy, CRP, bisfenolu, sirtuin);
  • badanie gęstości mineralnej kości;
  • badanie składu ciała;
  • ocena sposobu żywienia.

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniu?

Biorąc udział w niniejszym badaniu, dowiesz się:

  • czy znajdujesz się w grupie ryzyka rozwoju demencji?
  • jaki jest Twój profil kardiometaboliczny?
  • czy jesteś narażony na ryzyko rozwoju osteoporozy?
  • czy prawidłowo się odżywiasz?

Miejsce prowadzenia badań:

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.

Kontakt:

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 724 220 353 lub mailowy: paprotect.badania@gmail.com.