Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Pozbądź się azbestu – ostatni moment

24.4.2023

Grafika artykułu: po lewej stronie na zielonym tle niebieskie napisy: "Azbest — pozbądź się problemu", poniżej rysunek trzech fali, po prawej stronie na białym tle zielony napis: "Pokrywamy 100% kosztów" oraz "Złóż wniosek do 30.04.2023 r.", poniżej logotyp miasta Poznań.

Do końca kwietnia trwa nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z nieruchomości w Poznaniu. Miasto pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

Wyroby azbestowe były kiedyś popularne i często używane w budownictwie. Dzisiaj wiadomo, że powodują szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian. W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” finansowane są: demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

Miasto zleci usunięcie azbestu wykonawcy wybranemu w przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi. Pieniądze na ten cel pochodzą z miejskiego budżetu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Do połowy kwietnia złożono 117 wniosków na usunięcie łącznie 140,96 t azbestu, w tym:

  • 71 wniosków na demontaż pokrycia dachowego – 61,87 t
  • 3 wnioski na demontaż pokrycia dachowego z papą – 1,53 t
  • 3 wnioski na demontaż elewacji – 0,75 t
  • 51 wniosków na odbiór wyrobów składowanych na posesji – 76,81 t

W ciągu dwóch edycji programu Miasto zrealizowało 406 wniosków i usunęło ponad 532 tony azbestu, z czego ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe, 10 ton pochodziło z elewacji budynków, a ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Nabór do programu trwa do 30 kwietnia. Wnioski wraz z załącznikami można składa:

  • w wersji papierowej: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
  • przez ePUAP
  • osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/azbest. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Klimatu i Środowiska UMP: tel. 61 878 5017 oraz 61 878 4053, e-mail: azbest@um.poznan.pl.

Źródło: poznan.pl