Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi

Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi

ul. Bielska 14, tel. 61 832 11 51

Fragment zgłoszenia konkursowego:

 „Popularyzowane przez Poznańskie Stowarzyszenie zdrowotne ćwiczenia skierowane są w dużej mierze właśnie do osób starszych. W wielu badaniach wykazano, że regularne praktykowanie tai chi pozytywnie przeciwdziała wielu schorzeniom wieku starszego, jak np. osteoporoza, depresja, system immunologiczny, problemy reumatyczne, problemy psychiczne i wiele innych”.

Uzasadnienie:

Celem Poznańskiego Stowarzyszenia Tai Chi jest rozpowszechnianie tai chi i sztuk pokrewnych i popularyzowanie zdrowotnych właściwości Tai Chi poprzez stosowanie i upowszechnianie zasady pomagania innym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie ćwiczeń i nauki tai chi, spotkań i pokazów oraz współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą. Aby wyjść naprzeciw osobom starszym zajęcia prowadzone są w dziesięciu różnych punktach Poznania w wynajętych salach gimnastycznych, które znajdują się w miejscach łatwo dostępnych, najczęściej na parterze, wyposażone są również w większości w podjazdy i barierki. Wszystkie ćwiczenia, również rozgrzewkowe prowadzone są w taki sposób, aby każdy bez problemu mógł je wykonywać. Ponadto, osoby na emeryturze i rencie oraz osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego, mogą otrzymać zniżkę na składkę członkowską w wysokości 40%. Dodatkowo, pierwsze zajęcia są bezpłatne tak, żeby każdy mógł zapoznać się z metodą ćwiczeń i sprawdzić, czy mu odpowiada. Zajęcia w grupie dla początkujących trwają od 1,5-2 godzin i cykl obejmuje 5 miesięcy. Koszt karnetu na kwartał wynosi 45 zł. Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi współpracuje z Centrum Inicjatyw Senioralnych przy organizacji targów Aktywni 50+, jak również z Domami Pomocy Społecznej i klubami seniorów. Stowarzyszenie aktywnie promuje swoją ofertę skierowaną do seniorów m.in. poprzez stronę internetową, akcje, ulotki, pokazy (m.in. Park Sołacki, Łęgi Dębińskie). Informacje i pokazach pojawiają się na stronach: nasze.miasto.pl oraz e-poznan.pl. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.moytaichi.pl

Stała oferta:

Stowarzyszenie zaprasza na zajęcia tai chi (ćwiczenia zdrowotne). Pierwsze zajęcia bezpłatne. Dla seniorów opłata za kwartał wynosi 45 zł.