Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum
Grafika artykułu: Na zdjęciu widać fragment flagi Ukrainy.
Fot. UMP

W obliczu kryzysu militarnego w Ukrainie Poznań solidaryzuje się z ukraińskim narodem. Uruchomiany został m.in. miejski punkt pomocy, do którego można przekazywać dary dla uchodźców, osoby przybywające z Ukrainy mogą też korzystać za darmo z miejskiej komunikacji. 

Dostępne wsparcie i możliwość pomocy:

Gdzie szukać informacji i jak pomóc?

Urząd miasta uruchomił specjalną skrzynkę mailową, na którą można wysyłać pytania: ukraina@um.poznan.pl. Działa również miejska infolinia Biuro Poznań Kontakt (nr tel.: 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-20.00), połączenia telefoniczne obsługiwane są także w języku ukraińskim. Najważniejsze informacje dostępne są również na miejskiej stronie internetowej, działa jej wersja w języku ukraińskim: https://www.poznan.pl/ua

W Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/27 działa miejski punkt wsparcia cudzoziemców: Poznański Ośrodek Integracji POINT (nr tel.: 503 979 758, pon.-śr. godz. 14.00-20.00, czw.-pt. w godz. 9.00-15.00). POINT współtworzony jest przez doświadczonych pracowników Migrant Info Point, którzy zapewniają pomoc cudzoziemcom. Obcokrajowcy, którzy potrzebują pomocy, znajdą tam wsparcie i pomoc formalno-prawną (także związaną z uzyskaniem statusu uchodźcy). Więcej informacji: http://migrant.poznan.pl/uk/. Cały czas czynna jest też infolinia Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM): Infolinia Migrant Info: 22 490 20 44 czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. Więcej informacji: www.migrant.info.pl.

Poznański kanał na Telegramie     

Aby lepiej przekazywać informacje, Miasto Poznań uruchomiło również dedykowany kanał na portalu Telegram. Można tam znaleźć najważniejsze miejskie informacje dotyczące obywateli tego kraju w języku ukraińskim. Link do kanału:

Dyżury konsularne dla obywateli Ukrainy

W Poznaniu działają dyżury przedstawicieli Konsulatu Generalnego Ukrainy z Wrocławia. Obywatele tego kraju mogą załatwić m.in. sprawy związane z przedłużeniem terminów ważności paszportów czy wydaniem świadectw poświadczajacych tożsamość.

Miejski Punkt Pomocy

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00 przy ul. Bukowskiej 27/29 . W zależności od dostępności produktów – przy ul. Bukowskiej wydawane są pakiety z żywnością, kosmetykami i środkami higieny (z przerwą od czwartku, 14 kwietnia, do wtorku, 19 kwietnia). Cały czas można przynosić tam dary – informacje o tym, co aktualnie jest najbardziej potrzebne, można znaleźć na facebookowym profilu Czuły Poznań. Osoby, które potrzebują pożywienia, mogą także skorzystać z działających w Poznaniu jadłodajni. Już w krótce goście z Ukrainy w punkcie będą mogli skorzystać z kursów języka polskiego czy pomocy prawników.

PESEL dla obywateli Ukrainy

Rejestrację uchodźców, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, prowadzą gminy. Wydawanie numeru PESEL jest połączone z uruchomieniem profilu zaufanego oraz mobilnego dokumentu potwierdzającego status uchodźców.

Urząd pracy dla Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otworzył punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. Na miejscu doradca udzieli wszelkich informacji związanych z zatrudnieniem, w tym zaprezentuje dostępne oferty pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim. Urząd pracy zbiera również od pracodawców informacje dotyczące zainteresowania zatrudnieniem uchodźców.

Praca dla lekarzy z Ukrainy

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług medycznych przyjmie do pracy ukraińskich lekarzy i lekarki. Poszukiwani są m.in. lekarze rodzinni, lekarze medycyny pracy, psychiatrzy czy neurolodzy.

Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy

Przebywającym w Polsce uchodźcom z Ukrainy przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, jest ono przeznaczone na najpilniejsze potrzeby.

Infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim. Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego przybyli do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego, mogą uzyskać tam informacje o świadczeniach rodzinnych, w tym 500+.

Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób z Ukrainy

Miasto Poznań przygotowało bazę instytucji, organizacji i podmiotów prywatnych gotowych bezpłatnie udzielić wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego osobom przybywającym z Ukrainy.

Porady prawne dla uchodźców z Ukrainy

Porady udzielane są stacjonarnie oraz zdalnie. W marcu adwokaci będą dyżurować także w soboty i niedziele. Oprócz uchodźców z porad mogą skorzystać także Ukraińcy, którzy już mieszkają w Polsce, a ściągnęli tutaj rodziny lub mają wątpliwości, co do przedłużenia swojego pobytu. Pomoc prawna dedykowana jest także Polakom, którzy przyjęli pod swój dach rodziny ukraińskie lub innych obcokrajowców z tamtego terenu i chcą się dowiedzieć, jak dalej można ich pokierować, by załatwili sprawy formalne.

Policyjna infolinia w związku z wojną w Ukrainie

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne oraz specjalne adresy mailowe dla osób, które chcą przekazać informacje o przypadkach handlu ludźmi w związku z wojną w Ukrainie, zaginięciach uchodźców i ich rodzin lub przestępstwach na tle seksualnym.

Infolinia dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy z powodu rosyjskiej agresji musieli opuścić swój kraj i przerwać leczenie onkologiczne, dzwoniąc pod numer infolinii 800 190 590, mogą uzyskać niezbędne informacje o tym, jak kontynuować je w Polsce. Połączenie jest bezpłatne, a infolinia działa codziennie i całodobowo. Obsługiwana jest w czterech językach, w tym w języku ukraińskim. Z bezpłatnego dla pacjentów leczenia na terenie Polski mogą korzystać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego 2022 roku. W przypadku leczenia onkologicznego w każdym województwie działa co najmniej jeden ośrodek, który będzie je koordynował. W Wielkopolsce jest to Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Szkoły i przedszkola dostępne dla ukraińskich dzieci

Zarówno w przedszkolach, jak i szkołach młodzi uchodźcy są przyjmowani do już istniejących klas i oddziałów. Uczniowie cudzoziemscy, także z Ukrainy, otrzymują wsparcie w postaci dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego.

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy

Poznańskie instytucje kultury, firmy i organizacje pozarządowe przygotowały szereg zajęć dla dzieci z Ukrainy, które wraz z rodzinami przyjechały do stolicy Wielkopolski, uciekając przed rosyjską agresją.

Senioralne pogaduszki po ukraińsku – język polski dla ukraińskich seniorów

Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprasza seniorki i seniorów z Ukrainy na spotkania, na których będą mogli nauczyć się podstaw języka polskiego.

Bezpłatna komunikacja miejska dla uchodźców z Ukrainy

Osoby, które skorzystają z pomocy punktu recepcyjnego na MTP lub odwiedzą jeden z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań, będą mogły otrzymać specjalne zaświadczenie, na podstawie którego przez 60 dni będą mogły bezpłatnie jeździć komunikacją miejską.

OC dla obywateli Ukrainy

Wszystkie pojazdy, które poruszają się po polskich drogach, muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Każdy, kto wjeżdża do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, powinien mieć Zieloną Kartę lub ubezpieczenie graniczne. To ostatnie można dostać bezpłatnie (na 30 dni).

Bezpłatne testy na COVID-19 dla uchodźców

Obywatele i obywatelki Ukrainy mogą w Poznaniu skorzystać z bezpłatnych wymazów – testów na koronawirusa SARS-CoV-2. Taką możliwość zapewnia Uniwersytet Medyczny.

Zwierzęta z Ukrainy

Koszt szczepienia psów i kotów pokrywany jest w całości z budżetu państwa. Znakowanie i czipowanie czworonogów jest bezpłatne. Na terenie Poznania działają fundacje i lecznice, które udzielają pomocy w przypadku problemów zdrowotnych zwierzęcia, gdy konieczne jest otrzymanie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej.

Portal Wolontariat dla Ukrainy

Miasto Poznań szuka wolontariuszy, którzy są bardzo potrzebni do działań pomocowych. Na miejskim portalu działa zakładka poświęcona wolontariatowi na rzecz osób z Ukrainy. To miejsce w sieci, w którym wolontariusze i organizacje społeczne spotykają się, by wspólnymi siłami wspierać przyjaciół zza wschodniej granicy.

Poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, zrzeszające terapeutów EMDR, w tym psychologów, psychotraumatologów, lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych – zajmujących się m.in. leczeniem traumy przygotowało specjalny poradnik dla osób udzielających pomocy:

Wsparcie dla osób, które goszczą uchodźców

Osoby, które zapewniły dach nad głową i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia. Wnioski można składać m.in. w siedzibie ZKZL.

Pomoc dla Ukrainy – miejskie konto bankowe

Miasto uruchomiło specjalne konto bankowe, na które można wpłacać darowizny – to kolejny sposób, w jaki poznaniacy mogą wesprzeć uchodźców. Zebrane na rachunku pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na pomoc obywatelom i obywatelkom Ukrainy.

Zbiórki i akcje charytatywne w Poznaniu

Źródło: www.poznan.pl