Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Program „POZnań – i zamieszkaj” – wnioski do 30 listopada

17.11.2021
Grafika artykułu: wizualizacja przedstawiająca blok mieszkalny budowany w ramach program "POZnań i zamieszkaj".
fot. PTBS

Przedłużono nabór wniosków do nowego miejskiego programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”. Do 30 listopada zainteresowani mogą ubiegać się o najem – po cenach niższych niż rynkowe – jednego z 199 komfortowych lokali, które powstaną na Strzeszynie.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które planują jej założenie lub też myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.”POZnań – i zamieszkaj” stanowi alternatywną i tańszą formę najmu w stosunku do najmu na rynku komercyjnym. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania przez najemcę z dopłaty do czynszu, co może znacznie obniżyć koszty utrzymania lokalu.

Miejski program gwarantuje:

  • stabilność i długotrwałość najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia,
  • pewnego i transparentnego wynajmującego – spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w całości należy do Miasta Poznania,
  • lokale wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i zamieszkania, bez konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie,
  • umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego – nieprzekraczający 18 zł/m2,
  • niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20 proc.,
  • możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat – dopłata nawet w wysokości około 8 zł do m2 powierzchni mieszkania,
  • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Strzeszyn – zielone serce Poznania

Mieszkania będą zlokalizowane na poznańskim Strzeszynie w rejonie ulic Literackiej, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego. W ramach I etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2024 r., powstanie 5 budynków z 199 mieszkaniami o powierzchni od 30 m2 do 65 m2 oraz 6 lokali usługowych. Dostępne będą mieszkania 1, 2, oraz 3-pokojowe, gotowe do umeblowania i przyjęcia lokatorów. Prawie wszystkie lokale będą posiadały balkon. 20 z nich będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe.

Wnioski należy składać na adres e-mail nabor_poznan@um.poznan.pl. Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf. Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami można składać także w formie papierowej, wrzucając je do skrzynki podawczej umieszczonej w budynku UMP przy ul. Matejki 50 lub wysyłając za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60- 770 Poznań do 30 listopada.

Wnioski złożone po 30 listopada oraz w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą brały udziału w naborze do programu. Wniosek do pobrania oraz regulamin Programu „POZnań – i zamieszkaj” dostępne są w załączniku oraz na stronach internetowych:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Inwestycja jest finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także partycypacji najemców w kosztach budowy lokali. Grunt pod budowę osiedla został wniesiony aportem do PTBS sp. z o.o. przez aMiasto Poznań. Realizatorem projektu jest Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Załączniki:

Źródło: