Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Plakat informujący o badaniach profilaktycznych w kierunku osteoporozy: na zdjęciu sylwetka lekarza, siedzi przy biurku, zapisuje coś na kartce, w prawnym dolnym rogu logotyp programu profilaktycznego "Osteoporoza 50+"Ruszyła rejestracja na diagnostykę w kierunku profilaktyki osteoporozy. Mieszkanki Poznania, które ukończyły 50 lat, mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach.

Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem złamań kości. Uznana została przez Światową Zdrowia Organizację (WHO) za chorobę cywilizacyjną. Potocznie zwana jest „cichym złodziejem kości”, ponieważ polega na stopniowym zaniku tkanki, co wiąże się ze zwiększoną kruchością kości i ryzykiem jej uszkodzenia. Jest to proces bezbolesny, dlatego chorzy często dowiadują się o nim zbyt późno, bardzo często przy okazji złamań, będących skutkiem niewielkiego nawet urazu.

Z miejskiego programu mogą skorzystać panie w wieku 50 lat i więcej, zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu, które rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Poznania. Kobiety, które zgłoszą się do udziału w programie, przejdą najpierw badanie wstępne w celu wykluczenia przeciwwskazań. W ramach diagnostyki przeprowadzona zostanie m.in. ocena bezwzględnego 10-letniego ryzyka złamania kości. U kobiet, u których lekarz stwierdzi wysokie ryzyko wystąpienia osteoporozy, zostanie wykonana densytometria szyjki kości udowej, czyli badanie rentgenowskie.

Ważnym elementem programu jest edukacja, która będzie się odbywała w formie indywidualnych konsultacji – osobiście lub online. Uczestniczki programu zostaną poinformowane o objawach i powikłaniach choroby, a także o tym, jak zapobiegać czynnikom ryzyka. Na zakończenie nastąpi podsumowanie badań przesiewowych i ocena lekarska z zaleceniami dalszego postępowania.

Rejestracja na badania:

  • osobiście – w siedzibie realizatora przy ul. Kasprzaka 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00),
  • telefonicznie – pod numerem 61 627 07 04 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00),
  • mailowo – na adres: osteoporoza@diagnostykaobrazowa.eu

Szczegóły:

Realizatorem programu jest Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. M. Kasprzaka 16. Program polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023”, finansowany jest z budżetu Miasta.