[POZNAŃ VIVA SENIOR] Sprzątanie nagrobków

Bezpłatne sprzątanie nagrobków to kolejna usługa w ramach pakietu Poznań Viva Senior. Mogą z niej skorzystać poznaniacy, którzy ukończyli 80 lat i mieszkają samotnie albo z osobą, która jest długotrwale chora lub ma ograniczoną sprawność. Przyjmowanie zgłoszeń od 5 września, realizacja usług od 16 września.

Aby skorzystać z pomocy, należy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt: 61 646 33 44. Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek i PESEL) i dokładne miejsce położenia grobu. Jeśli poda też adres mailowy, wówczas dostanie na skrzynkę zdjęcia nagrobka przed i po sprzątaniu. Zgłaszający powinien dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje.

Osoba sprzątająca może umyć tablicę i płytę nagrobka oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu (w promieniu 15 cm od nagrobka), zebranie liści i zagrabienie piachu. Usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia. Gdy temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie nagrobka i krzyża. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie. Jeśli senior nie wie, gdzie znajduje się grób – może to zgłosić asystentowi, który pomoże go odnaleźć.

Do końca roku każdy uprawniony senior może tylko raz skorzystać z usługi. Groby będą sprzątane od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a czas oczekiwania uzależniony będzie od aktualnej liczby zgłoszeń.

REGULAMIN USŁUGI

Informacje na temat pozostałych usług w ramach pakietu Poznań Viva Senior znaleźć można na stronie:

https://centrumis.pl/poznan-viva-senior.html