Poznań Viva Senior

Uwaga

Artykuł ma charakter ARCHIWALNY i jego treść może nie być aktualna. Opublikowano go w dniu 01-04-2020.

Poznań Viva Senior - pomysłowych udogodnień dla najstarszych mieszkańców Poznania.

Informacje na temat funkcjonowania usług w 2020 roku uzyskać można, dzwoniąc na miejską infolinię Poznań Kontakt: 61 646 33 44.

PUDEŁKO ŻYCIA

czyli plastikowe pudełko, które ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie z wyboru.

Zasady korzystania

Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia – znajdują się w niej informacje na temat przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancji uczulających, przebytych operacji i zabiegów. W ankiecie należy również wskazać, komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się na półce w drzwiach lodówki. W zestawie znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, że mogą tam szukać kluczowych dla nich informacji. "Pudełko życia" daje pewność, że w razie sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, utraty przytomności ratownicy medyczni będą mogli działać w oparciu o informacje o ogólnym stanie zdrowia osoby starszej. Aby mieć pewność co do wprowadzanych danych medycznych, ankietę należy wypełnić z lekarzem rodzinnym. Ankieta powinna być na bieżąco aktualizowana – raz na rok, przy każdej zmianie leków lub sposobie ich dawkowania.

Zgłoszenia

Poznańskie Pudełko Życia dostępne jest w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

POZNAŃSKA ZŁOTA KARTA

czyli karta upoważniająca do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki znajdujące się na Karcie to oferta zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych, jak i prywatnych firm.

Dla kogo?

Kartę otrzymać mogą osoby, które ukończyły 60 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady Korzystania

Wraz z Kartą wydawany jest katalog ulg i uprawnień, czyli lista miejsc, w których honorowana jest Karta. Karta ważna jest z dowodem osobistym i wydawana jest bezterminowo. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim – może to skutkować cofnięciem uprawnień.

Zgłoszenia

Wnioski o wydanie Poznańskiej Złotej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń na ul. Wszystkich Świętych 1 (róg ulicy za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 (Zawady). Złożenie wniosku i odbiór Karty możliwe są podczas jednej wizyty.

Poznańskie Centrum Świadczeń czynne jest:

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do wybranych punktów, mogą złożyć wniosek i odebrać kartę, pisemnie upoważniając do wymienionych czynności wybraną przez siebie pełnoletnią osobę.

Złożenie wniosku możliwe jest także drogą elektroniczną na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń:

https://pcs-poznan.pl/index.php/pl/formularz-senior

Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. Termin odbioru Karty przy składaniu wniosku drogą internetową to tydzień.  W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

KATALOG ULG I ZNIŻEK PARTNERÓW POZNAŃSKIEJ ZŁOTEJ KARTY

KSIĄŻKA DLA SENIORA

czyli dostarczanie do domu książek, audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat, mieszkają i odprowadzają podatki w Poznaniu, i którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni.

Zasady korzystania

W ramach usługi seniorzy mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich pozwala, by jednorazowo każdy czytelnik wypożyczył maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Osoby nieposiadające dotąd karty czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. Książki dostarczane są raz w tygodniu – w poniedziałki, w godz. 11.30-14.30. Każdy odwiedzający seniorów pracownik Biblioteki będzie posiadał indywidualny identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu filii Biblioteki, w której możliwe jest zweryfikowanie jego danych.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (należy tonowo wybrać 0), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00. Chęć zwrotu książek czytelnicy mogą zgłaszać, dzwoniąc ponownie pod numer Poznań Kontakt. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora

REGULAMIN

ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA

czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach. Pomoc dotyczy prostych czynności technicznych niewymagających natychmiastowej interwencji, szczególnej specjalistycznej wiedzy ani uprawnień (wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu czy spłuczki).

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, które ukończyły 65 lat, mieszkają i odprowadzają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

Decyzję dotyczącą zakwalifikowania seniora do projektu podejmuje koordynator, a ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmie pracownik techniczny po weryfikacji zgłoszenia na miejscu. W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Z usługi można skorzystać nie więcej niż 2 razy w ciągu roku – maksymalnie można zgłosić 4 usterki.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

TAKSÓWKA DLA SENIORA

czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę (badania, wizyta specjalistyczna).

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do osób mieszkających i opłacających podatki w Poznaniu, przede wszystkim samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy dysponujących niskimi dochodami, które:

  1. ukończyły 80 lat
  2. lub są w wieku 70-79 lat, a ich niepełnosprawność jest widoczna i uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Zasady korzystania

Przewozy odbywają się 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 (powroty z kursu maksymalnie do godz. 20.00). Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Zgłoszenie przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze do godz. 20.00 i maksymalnie 2 miesiące przed planowanym terminem przejazdu. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby, które mają potrzebę tzw. transportu specjalistycznego (wózek inwalidzki), za wyjątkiem osób leżących. Informację o potrzebie kursu specjalistycznego należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Z przejazdów mogą też bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów – wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu. Opiekun musi mieć ukończone 16 lat. Z usługi można skorzystać maksymalnie 6 razy w roku i nie więcej niż 1 raz w miesiącu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem dyspozytorów firmy przewozowej pod numerem tel. 22 43 900 50. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów niepełnosprawności. Wypożyczalnie prowadzona jest na zlecenie Miasta przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób będących w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły 70 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. W zasobach wypożyczalni znajdują się m.in.: łóżka rehabilitacyjne, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, kule inwalidzkie, laski, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, chodziki, inhalatory. Sprzęt wypożyczany jest na 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy w wyjątkowych sytuacjach, czyli do czasu, kiedy osoba wypożyczająca załatwi formalności związane z uzyskaniem dofinansowania na zakup sprzętu lub zakupi potrzebny sprzęt. Wypożyczalnia nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania. Sprzęt wydawany jest na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wymagane jest również zaświadczenia od lekarza potwierdzające konieczność skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny. Od osób wypożyczających jest pobierana jednorazowa kaucja zwrotna, stanowiąca zabezpieczenie przed zniszczeniem wypożyczonego sprzętu oraz gwarantująca jego zwrot. Odbiór sprzętu po wcześniejszym umówieniu terminu odbywa się przy ul. Rynek Wildecki 4a lub przy ul. Sędziwoja 46 w Poznaniu.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

MOBILNA PIELĘGNACJA PAZNOKCI U STÓP SENIORÓW

czyli bezpłatna usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci z dojazdem do domu.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 75 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.  

Zasady korzystania

Usługi odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Z usługi skorzystać można nie częściej niż co 2 miesiące. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z usługi może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia. Osoba zgłaszająca się podaje swoje imię i nazwisko, wiek, telefon oraz dokładny adres. Okres oczekiwania na realizację usługi jest uzależniony od aktualnej ilości zgłoszeń. Ostateczną decyzję dotyczącą wykonania usługi podejmuje podolog lub kosmetyczka, po obejrzeniu stóp seniora.

Zgłoszenia

Przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy wybrać tonowo 0). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu przez seniora

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

MYCIE OKIEN W DOMU SENIORA

czyli mycie okien w miejscu zamieszkania seniora. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu. 

Zasady korzystania

Miejsce wykonania usługi musi się znajdować w granicach administracyjnych miasta Poznania. Z usługi można skorzystać  jeden raz w ciągu roku. Jest wykonywana 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Zgłoszenia potrzeby usługi może dokonać senior lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja czy osoba trzecia. Osoba zgłaszająca  przekazuje imię i nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres zamieszkania seniora oraz liczbę okien, które mają zostać umyte. W ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasłony, rolety i żaluzje. Firma sprzątająca czy pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia również środki czystości niezbędne do umycia szyb, ram okiennych i parapetów.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1, następnie 0). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

SPRZĄTANIE NAGROBKÓW

czyli mycie nagrobków oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

Zgłaszający musi podać dane osobowe seniora (imię, nazwisko, wiek i PESEL) i dokładne miejsce położenia grobu. Jeśli poda też adres mailowy, wówczas dostanie na skrzynkę zdjęcia nagrobka przed i po sprzątaniu. Zgłaszający powinien dokładnie opisać, jaki zakres usługi go interesuje. Osoba sprzątająca może m.in. umyć tablicę i płytę nagrobka oraz wyszorować je szczotką. Może zdjąć z grobu stare kwiaty i wypalone znicze, jeśli tego zażyczy sobie senior. Możliwe jest też wypielenie chwastów wokół grobu (w promieniu 15 cm od nagrobka), zebranie liści i zagrabienie piachu. Usługa nie obejmuje usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień kamienia. W ramach usługi możliwe jest skorzystanie z usługi asystencko-wspierającej dla seniora przy znalezieniu nagrobka oraz ustawieniu zakupionych przez seniora zniczy i kwiatów na posprzątanym nagrobku. Gdy temperatury spadną poniżej zera, groby nie będą myte, dostępne będzie natomiast odśnieżanie nagrobka i krzyża. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie. Każdy uprawniony senior może skorzystać z usługi raz w roku. Usługa wykonywana jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnej liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44. Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI

TRANSPORT SENIORÓW NA TERENIE MIEJSKICH CMENTARZY

czyli dowożenie seniorów do grobów bliskich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się, mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu.

Zasady korzystania

Konsultant zamówi przejazd na konkretny dzień i godzinę, ustali też, czy senior przyjedzie sam, czy z osobami towarzyszącymi - w meleksie są maksymalnie trzy miejsca siedzące. Jeśli trzeba, pomoże zlokalizować szukany nagrobek. Uzgodni też miejsce rozpoczęcia kursu, czyli konkretną bramę cmentarną. Każdy, kto zamówi transport, zostanie dowieziony spod bramy cmentarza do wskazanego nagrobku osoby bliskiej. Kierowca poczeka na seniora ok. 10 minut, a następnie odwiezie go z powrotem pod bramę – maksymalny czas usługi to 30 minut. Można też zamówić dojazd do wybranego nagrobka i zrezygnować z jazdy powrotnej ­– w takim przypadku kierowca nie będzie czekał, a senior będzie musiał wrócić piechotą. Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł, zapłacić należy bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie gotówką (najlepiej bilonem). Termin realizacji zależy od liczby zainteresowanych osób.

Zgłoszenia

Przez miejską infolinię Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wybierz tonowo 1). Usługa realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu.

Załączniki

REGULAMIN USŁUGI