Poznańska Akademia Bezpieczeństwa

Organizatorami Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa są Centrum Inicjatyw Senioralnych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Komenda Miejska Policji, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Partnerem akcji jest Collegium Da Vinci.

Powołaniu Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa przyświecała myśl o potrzebie zintensyfikowanych, przemyślanych i wielowymiarowych działań na rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Media regularnie donoszą o kolejnych próbach oszustw na najstarszych poznaniakach, sami seniorzy informują o nieprzerwanych próbach wyłudzeń, o telefonach z namowami zakupu, oszustach podających się za reprezentantów rodziny lub zawodów zaufania społecznego (policjanta, pracownika służb specjalnych, księdza, pracownika gazowni lub pomocy społecznej). Nie mamy na to zgody, ale i chcemy uwrażliwić zarówno seniorów, jak i ich otoczenie na potrzebę bliższego poznania swoich praw i odważnego wymagania, by były one respektowane.

Spoty

Dlatego też powstały dwa spoty edukacyjne z udziałem seniorów i seniorek. Scenariusze spotów konsultowane były z aktorami tak, by jak najskuteczniej dotrzeć do ich rówieśników. Spoty miały premierę podczas inauguracji Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa, 29 listopada 2016 roku, a emitowane są w TVK Winogrady i podczas spotkań z seniorami. Na stałe dostępne są w internecie; aby je obejrzec wystarczy kliknąć poniższe linki.

 

Spot 1                                                          Spot 2


Informator

W ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa wydany został aktualny informator, przygotowany we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, w którym seniorzy i seniorki zapoznają się ze swoimi prawami, z możliwościami ochrony swojego mienia i dochodzenia swoich praw.

Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa można pobrać tutaj


Spotkania edukacyjne

Obecnie w ramach Akademii prowadzone są trzy rodzaje spotkań i odbywają się w klubach seniora w mniejszych grupach i w większych salach na terenie całego miasta tak, aby jak największa liczba osób chętnych mogła skorzystać z zajęć. Każdy uczestnik otrzymuje podczas zajęć Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa oraz liczne gadżety, które pomagają dbać o bezpieczeństwo. 

Spotkania edukacyjne realizowane są od początku 2017 roku. Zachęcamy do udziału!

1. Bezpieczeństwo osobiste oraz elementy pierwszej pomocy

Spotkania organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Komendę Miejską Policji oraz Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Na zajęciach będzie można się dowiedzieć jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w domu i na zakupach. Ratownicy medyczni opowiedzą jak sprawdza sie czynności życiowe, o jakie informacje będzie pytał ratownik pod numerem 999. Spotkania to nie tylko edukacja, ale także mozliwość zadawania pytań wszystkim prowadzącym, będzie także możliwość przećwiczenia masażu serca na fantomie. 

2. „Pomoc medyczna w nagłych przypadkach - gdzie szukać?” 

Podczas tych zajęć ratownicy medyczni opowiedzą Państwu o tym jak rozpoznać objawy udaru bądź zawału serca oraz jak zareagować. Będzie można także wysłuchać przykładowych rozmów telefonicznych dyspozytorów z pacjentami dzwoniącymi na pogotowie. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia objaśnią na jakich zasadach działa system Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym tzw. "wieczorynki" i pomocy świątecznej. Będzie można się także dowiedzieć na jakiej zasadzie pomocy udziela Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) oraz Izba Przyjęć. Organizatorami zajęć jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

3. Spotkania z sędzią w stanie spoczynku panią Genowefą Pietraszewską w Centrum Inicjatyw Senioralnych (zajęcia zawieszone)

Pani sędzia podzieli się z Państwem swoją wiedzą na temat praw m.in. w sytuacji, gdy obecny lub były małżonek nie przyczynia się do utrzymania rodziny lub dorosłe dzieci uniemożliwiają albo utrudniają kontakty z wnukami. Prowadząca podpowie też gdzie szukać pomocy, gdy ktoś z bliskich ujawnia objawy uzależnień oraz gdy w trudnej sytuacji materialnej nie możemy uzyskać pomocy finansowej od dorosłych dzieci. Być może zainteresuje Państwa także jakie są możliwości działania, gdy zachodzi potrzeba umieszczenia osoby starszej lub schorowanej w domu pomocy społecznej lub jak osoba starsza może się obronić przed umieszczeniem jej w takiej placówce przymusowo. Wybranemu zagadnieniu poświęcony będzie jeden wykład w miesiącu. Oprócz spotkań z zakresu prawa rodzinnego specjalistka przygotowała także wykłady „Przychodzi senior do sądu” na temat funkcjonowania sądu i zachowania w przypadku wezwania przez sąd w charakterze świadka lub pokrzywdzonego.

4. "NFZ w pigułce- czyli co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien"

Spotkania prowadzone przez przedstawieciela Narodowego Funduszu Zdrowia są okazją do zapoznania się z pojęciami takimi jak koszyk świadczeń gwarantowanych, jakie są prawa pacjenta wynikające m.in. z zapisów koszyka i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak poprawnie złożyć skargę, gdzie szukać informacji o najszybszym terminie wizyty czy zabiegu oraz jak działa e-recepta i Internetowe Konto Pacjenta.Spotkania organizowane są przez Wielkopolski Oddział wojewódzki NFZ.

 Zapraszamy do udziału!

 

Patroni medialni