Poznański Budżet Obywatelski 2025

grafika przedstawa logo Poznańskiego budżetu Obywatelskiego6 maja startuje składanie projektów do kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkanki i mieszkańcy Poznania będą mieli czas na zgłoszenie swoich pomysłów do końca maja. Jedna osoba może złożyć 3 projekty.

Od 7 do 28 października (do godz. 12.00) będzie przeprowadzone głosowanie. Tak jak dotychczas poznaniacy i poznanianki będą mogli oddać maksymalnie 5 głosów: 3 głosy na projekty ogólnomiejskie (1 na mały, 1 na duży, 1 na duży w ramach Zielonego Budżetu) i 2 głosy na projekty rejonowe (1 na mały, 1 na duży). Głosowanie, jak zawsze, odbywać się będzie drogą elektroniczną. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.

A co nowego w PBO25?

Główną zmianą jest zwiększenie kwoty budżetu do 28 mln złotych. To o 1,4 mln więcej, niż w poprzedniej edycji. Na projekty rejonowe, tak jak ostatnio, przeznaczone zostanie 20,4 mln zł – 19,1 mln na duże oraz 1,3 mln na małe. Zwiększy się jednak kwota na projekty ogólnomiejskie. Do wydania będzie 7,6 mln zł – 4 mln zł na Zielony Budżet, 3 mln zł na projekty duże (poprzednio 2 mln zł) i 600 tys. zł na małe (ostatnio 200 tys. zł). Kolejną nowością jest wprowadzenie dodatkowej weryfikacji na etapie głosowania. W PBO25 głosujący — oprócz imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania — podawać będą cztery ostatnie cyfry numeru PESEL, a w przypadku jego braku będą to 4 ostatnie cyfry lub litery z numeru innego dokumentu tożsamości. Potwierdzenie oddania głosu nadal odbywać się będzie również za pomocą kodu SMS.

Ważne! Aby złożyć projekt oraz wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu, wystarczy, że jest się jego mieszkańcem. Nie ma też ograniczeń wiekowych, jedynie w przypadku osób poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Szczegóły: tel. 61 646 33 44.