Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznański Wolontariusz Roku 2021 – ruszyło głosowanie mieszkańców

16.11.2021

Grafika promująca konkurs Poznański Wolontariusz Roku 2021. Widać na niej grupę uśmiechniętych osób patrzących w obiektyw.Poznanianki i poznaniacy mogą już oddawać głosy na jedną z 65 zgłoszonych do konkursu osób, grup czy organizacji angażujących się w działania społeczne. Internetowy plebiscyt w ramach nagrody mieszkańców potrwa do 28 listopada.

Od ponad 20 lat Miasto Poznań docenia zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, jaką niosą wolontariuszki i wolontariusze.

Konkurs ma na celu wyróżnienie osób czy organizacji angażujących się w działania społeczne, a także promowanie działań wolontaryjnych. Wzorem lat ubiegłych tytuł „Poznańskiego Wolontariusza Roku” przyznany zostanie w siedmiu kategoriach. O tym, kto zostanie uhonorowany w jednej z kategorii, zdecydują sami mieszkańcy.

Nagroda mieszkańców trafi do jednej z 65 osób, grup czy organizacji. Poznanianki i poznaniacy do 28 listopada mogą głosować na swojego faworyta na stronie poznan.pl. Tam też znajdują się opisy zgłoszonych do tej edycji kandydatur.

Kapituła konkursu wybierze laureatów w pozostałych kategoriach:

  • młodzieżowa – dla osób poniżej 19. roku życia;
  • indywidualna – dla osób między 19. a 60. rokiem życia;
  • senioralna – dla osób powyżej 60. roku życia;
  • zespołowa – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy – dla programu wolontariatu pracowniczego.

Tytuł „Poznański Wolontariusz Roku” przyznawany jest osobom lub organizacjom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz: innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Poznania, zwierząt i ochrony środowiska.

Zwycięzcy będą znani 8 grudnia.

Źródło: www.poznan.pl