Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańskie Centrum Seniora

22.2.2021

Logotyp Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" - grafika dwu postaci, zielona postać pochyla się nad niebieskąCelem pracy ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych i ich rodzin – to przede wszystkim działalność informacyjno-doradcza, specjalistyczna opieka medyczna oraz zapewnienie dostępu do bezpłatnych badań i konsultacji medycznych.

Praca zespołu – a w szczególności interdyscyplinarnego zespołu wyjazdowego – złożonego z lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek oraz psychologa – w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy stanu zdrowia podopiecznych. Centrum oferuje również aktywne wsparcie wolontariuszy.

Mieszkańcy Poznania po 60. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń:

 • porady prawne – 2 razy w miesiącu w poniedziałki
 • porady socjalno-bytowe – 1 raz w miesiącu
 • porady psychologiczne, w tym wczesna diagnostyka zaburzeń poznawczych
 • rehabilitacja pamięci i orientacji
 • porady dietetyka – 2 razy w miesiącu
 • badania diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne, kardiologiczne, neurologiczne, psychiatryczne
 • opieka poradni geriatrycznej, COG (Całościowa Ocena Geriatryczna)
 • porady geriatry w domu pacjenta
 • pielęgniarskie wizyty domowe
 • fizjoterapia w domu pacjenta
 • wolontariat 50+
 • warsztaty komputerowe dla początkujących
 • arteterapia – malarstwo dla początkujących

Zapisy i informacje:

Poznańskie Centrum Seniora; Poznań, ul. Bednarska 4, parter
tel. 61 855 11 76 i 504 027 738

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania