Poznańskie Centrum Seniora

Projekt skierowany jest do mieszkanek i mieszkańców Poznania w wieku 60+, realizuje go Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. W ramach projektu dostępne jest bezpłatne wsparcie m.in. geriatry i psychologa oraz fizjoterapia.

Seniorki i seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń:

  • porady psychologiczne (w tym wczesna diagnostyka zaburzeń poznawczych)
  • rehabilitacja pamięci i orientacji
  • porady dietetyka
  • badania diagnostyczne
  • konsultacje specjalistyczne, kardiologiczne, neurologiczne
  • opieka poradni geriatrycznej (całościowa ocena geriatryczna)
  • porady geriatry w domu pacjenta
  • pielęgniarskie wizyty domowe
  • fizjoterapia w domu pacjenta

Zapisy i informacje:

  • Poznańskie Centrum Seniora, ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76, 504 027 738;

Działanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Poznania.