Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Poznańskie EKOlekcje – Wszystko o odpadach

25.3.2022

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w EkoLekcjach, czyli bezpłatnych zajęciach edukacyjnych o tematyce ochrony środowiska.

W EkoLekcjach mogą wziąć udział placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia oraz kluby seniora, które działają na terenie Poznania. Celem EkoLekcji jest przybliżenie uczestnikom zagadnienia gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska oraz promowanie odpowiednich postaw ekologicznych.

Zajęcia są bezpłatne, dopasowane do wieku uczestników i trwają od 30 do 60 minut. Na zajęciach uczestnicy poznają zasady segregacji odpadów i utrwalają tę wiedzę podczas zabaw, quizów, konkursów, paneli dyskusyjnych czy warsztatów. Zajęcia prowadzą pracownicy Urzędu Miasta Poznania z udziałem nauczyciela lub opiekuna. Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdą placówką. Ekolekcje mogą odbywać się zdalnie, w sali lekcyjnej lub na świeżym powietrzu.

Placówki mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach poprzez formularz zgłoszeniowy:

Szczegóły: tel. 61 888 45 89, 61 888 45 59, 61 878 55 41, eko-edukacja@um.poznan.pl (w temacie należy wpisać „Zgłoszenia EKOlekcje”).