Poznańskie Forum Klubów Seniora

Poznańskie Forum Klubów Seniora czyli spotkanie liderów środowisk lokalnych

Kluby Seniora jako inicjatywy lokalne są nieocenioną pomocą w docieraniu do największej liczby najstarszych poznaniaków. Wiele seniorów i seniorek przechodząc na emeryturę zwraca się do nas z pytaniem o miejsce, do którego mogliby się udać – jedni są zainteresowani wycieczkami, inni zajęciami sportowymi, a inni po prostu szukają towarzysza do rozmowy i chcą zaopiekować się swoją samotnością. Dysponujemy w CentrumIS wiedzą na temat funkcjonujących w poznaniu klubów seniora, wiemy jednak że nie jest to wiedza kompletna, a taką chcielibyśmy móc przekazywać.

Pamiętamy również nasze wcześniejsze wizyty w niektórych poznańskich klubach, podczas których otrzymywaliśmy sygnały od Państwa o potrzebie częstszych spotkań, wymianie myśli i doświadczeń, sposobów na pozyskiwanie środków finansowych na Państwa działania, możliwości zapraszania ciekawych gości. Stąd zrodził się pomysł zorganizowania spotkań pod nazwą Poznańskiego Forum Klubów Seniora. Chcieliśmy też Was wszystkich bliżej poznać, dowiedzieć się jak działacie, nawiązać stały kontakt.

Jesteśmy przekonani, że możecie bardzo wiele dać sobie nawzajem, pokazać innym ścieżki, które Wam udało się już wydeptać. Także i my zawsze chętnie służymy Państwu wiedzą i naszym wieloletnim doświadczeniem.

Bądźmy dla siebie inspiracją!