Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Program bezpłatnej kastracji i sterylizacji kotów

27.7.2023

Grafika artykułu: na granatowym tle po lewej stronie zdjęcie burego kota, przeciąga się, patrzy na wprost, po prawej stronie napis: "Kochaj, nie rozmnażaj", poniżej logotyp programu "nasze kociambry".

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2023 nadal prowadzona jest akcja bezpłatnej kastracji i sterylizacji kotów, należących do mieszkańców Poznania, posiadających legitymację emeryta-rencisty.

Aby umówić się na wizytę, należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym gabinetem weterynaryjnym, wykonującym tę usługę (lista poniżej). Wypełnienie wniosku oraz weryfikacja legitymacji odbywać się będą w trakcie wizyty. Realizacja zabiegów odbywa się według kolejności zgłoszeń. Jeden właściciel może skorzystać rocznie z dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji dwóch kotów.

Przed wykonaniem zabiegu właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do elektronicznego oznakowania zwierzęcia – jeśli zwierzę zostało wcześniej już oznakowane, możliwość skorzystania z darmowego zabiegu kastracji lub sterylizacji dotyczy zwierząt, dla których jako miejsce rejestracji wskazane jest miasto Poznań.

Uwaga!

Czipowania można dokonać bezpośrednio przed zabiegiem kastracji lub sterylizacji w gabinecie weterynaryjnym – znakowanie zwierząt w Poznaniu jest bezpłatne.

Gdzie można wykonać zabieg?

Gabinet weterynaryjny „Animal” – ul. Nad Wierzbakiem 20/1

Gabinet weterynaryjny „VET-HELP” – ul. Brzozowa 1

Przychodnia weterynaryjna Piotr Dąbrowski, ul. Jugosłowiańska 13

Dostęp do zabiegów dla innych grup docelowych uzależniony będzie od wykorzystania środków przeznaczonych na zabiegi. Więcej na temat programu można przeczytać na stronie internetowej:

Program kastracji i sterylizacji jest finansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2023.

Dlaczego ten zabieg jest potrzebny?

  • Wczesna kastracja kotek zmniejsza ryzyko wystąpienia hormonozależnych nowotworów listwy mlecznej oraz nowotworów dróg rodnych.
  • Całkowicie eliminuje rujki u kotek — kłopotliwe dla opiekuna, jak i samej kotki.
  • U samców ogranicza znaczenie moczem otoczenia, dalekie wędrówki, a także ogranicza walki kocurów, co zmniejsza rozprzestrzenianie się kocich chorób zakaźnych.

Najbardziej oczywistą zaletą zabiegów kastracji zwierząt jest przeciwdziałanie ich rozmnażaniu i realny wpływ na ograniczanie bezdomności.