Projekt Homeside - muzyka i czytanie dla osób z demencją

Zakład Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w badawczym projekcie online „HOMESIDE – interwencja muzyczna i czytelnicza stosowana przez opiekunów domowych dla osób z demencją: badanie losowe kontrolowane”.

Dla kogo przeznaczony jest projekt HOMESIDE

W badaniu mogą wziąć udział osoby z demencją (diagnoza demencji, zauważalne objawy demencji lub zaburzenia funkcji poznawczych) wraz z opiekującymi się nimi bliskimi (opiekunowie domowi - współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo, przyjaciele), mieszkający w jednym środowisku domowym albo widujący się każdego dnia, mający możliwości korzystania z internetu.

Jaki jest cel badania

Celem projektu jest sprawdzenie skuteczności muzyki i czytania w codziennej opiece nad osobami z demencją. Szkolenia z tego zakresu mają ułatwić codzienne bycie z bliskimi, radzenie sobie w trudnych momentach, sensowne spędzanie czasu i podtrzymywanie łączących rodzinę więzi. Projekt ma dostarczyć narzędzi do samodzielnego, codziennego stosowania ich w opiece nad bliskimi chorymi na demencję. Wcześniejsze doświadczenia muzyczne lub czytelnicze nie są wymagane!

Jak wygląda udział w projekcie

Ogólny cel interwencji

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w tym, jak wybrać muzykę i wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach muzycznych, w tym: śpiewaniu, poruszaniu się do muzyki, graniu na instrumentach oraz relaksacji przy muzyce. Terapeuci pokażą opiekunom, w jaki sposób można zaangażować podopiecznych w działania muzyczne, ale również stworzyć możliwości znaczącego dialogu za pomocą muzyki.

Szkolenie w zakresie interwencji czytelniczej dostarczy rodzinom pomysłów na interakcję poprzez aktywności oparte na czytaniu, recytowaniu i używaniu słów, aby zaangażować podopiecznych w dostępne i satysfakcjonujące ich zajęcie oraz stworzyć możliwości znaczącego dla nich dialogu.

Projekt w całości realizowany jest zdalnie (online). Udział jest bezpłatny i mogą w nim wziąć osoby z dowolnego miejsca w Polsce.

Kontakt:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Zakład Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
al. Jana Pawła II 78
dr Aleksandra Kulistel
tel. 514 546 280, homesidepolska@gmail.com

Szczegóły:

HOMESIDE