Projekt „Nasz asystent, Twoja niezależność”

Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Poznaniu obejmują m.in. pomoc w dotarciu do lekarza, zrobieniu zakupów czy podczas spacerów.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia osób trzecich i spełniasz poniższe warunki:

Możesz wziąć udział w projekcie: „Nasz asystent, Twoja niezależność”, który trwa do końca 2020 r.

Wybrany przez Ciebie asystent może pomagać m.in.:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny:

Jeżeli jesteś już w kontakcie ze swoim lokalnym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, możesz skontaktować się bezpośrednio z MOPR:

Liczba godzin wsparcia dla każdego z uczestników projektu uzależniona jest od diagnozy potrzeb, którą przeprowadzą specjaliści. Wsparcie asystenta dostępne jest w dwóch trybach: doraźnym na telefon lub stałej współpracy z jednym asystentem w oparciu o kontakt i harmonogram współpracy.

Projekt dofinansowany z budżetu miasta Poznania. Więcej informacji na stronie: https://sowelo.net.pl/projekty/.