Projekt RECO

– regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych

 

Od stycznia 2011 roku Centrum Inicjatyw Senioralnych realizuje projekt pod nazwą RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych, który jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. 

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pomaga regionom europejskim współpracować w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku (profilaktyki). Na sfinansowanie projektów przeznaczono 302 mln EUR, co więcej, na wyciągnięcie ręki dla regionalnych decydentów jest też bogactwo wiedzy i potencjalnych rozwiązań.

Odsetek osób  starszych  w europejskich krajach stale wzrasta, coraz więcej osób dożywa sędziwego wieku. To oczywiście pozytywna zmiana, ale jednocześnie stawia społeczeństwom nowe wyzwania m.in. dotyczące organizacji systemu opieki zdrowotnej czy społecznej.

Celem projektu RECO jest polepszenie jakości życia osób starszych, poprzez wypracowanie metod, które zapewnią dbałość o rozwój i wspieranie zasobów seniorów. Projekt opiera się na wymianie pomysłów, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy miastami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi oraz uniwersytetami z  kilku regionów europejskich. Naszymi partnerami są: Szwedzi, Francuzi, Finowie, Węgrzy i Włosi, z którymi będziemy dzielić się doświadczeniami podczas wizyt studyjnych i warsztatów projektowych.

Czas realizacji projektu: 01.01.2011r.-31.12.2012r.

Kontakt: Adrianna Brzostowska - koordynator projektu RECO
adrianna.brzostowska@centrumis.pl

 

   

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.