Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Miejsce Przyjazne Seniorom

02.12.2020

Logotyp akcji "Miejsca Przyjazne Seniorom"Głównym celem akcji jest promowanie miejsc działających na terenie Poznania takich jak kawiarnie, sklepy, instytucje kulturalne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców poprzez oferowanie atrakcyjnych produktów i usług, stosowanie zniżek czy dostosowanie swojej architektury.

Zachęcamy do zgłaszania miejsc spełniających powyższe warunki, które po wizytacji specjalnie utworzonej komisji otrzymają certyfikat „Miejsca przyjaznego seniorom”.

Aby wziąć udział w akcji i ubiegać się o certyfikat, należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić wniosek i złożyć jego oryginał w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Podmiot ubiegający się o przyznanie certyfikatu powinien przestawić również rekomendacje seniorów. Komisja konkursowa podczas rozpatrywania wniosku podmiotu ubiegającego się o certyfikat wypełnia specjalny formularz oceny.

Idea i regulamin akcji Miejsce Przyjazne Seniorom opracowane zostały w ramach przedsięwzięcia „Senioralni. Poznań”. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Dokumenty do wypełnienia dla podmiotów ubiegających się o certyfikat:

Dodatkowe dokumenty:

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, a seniorki i seniorów do korzystania z oferty miejsc, które uzyskały certyfikat w ramach akcji: