Senioralni. Poznań

„Senioralni. Poznań” to cykl otwartych wykładów, warsztatów, koncertów i drzwi otwartych dedykowanym najstarszym mieszkankom i mieszkańcom Poznania, który Centrum Inicjatyw Senioralnych przygotowuje co roku we współpracy z miejskimi instytucjami, uniwersytetami trzeciego wieku, organizacjami pozarządowymi. Wydarzenia zazwyczaj trwają około miesiąca rozpoczynają się uroczystą inauguracją, podczas której prezydent Miasta Poznania w symbolicznym geście przekazuje seniorom i seniorkom klucze do bram miasta. Impreza odbywa się od 2011 roku i na stałe wpisała się kalendarz senioralnych wydarzeń w Poznaniu.

Więcej informacji na temat projektu