Tytka Seniora w Senioralnym Poznaniu

Logotyp Senioralnego Poznania„Senioralny Poznań” to miesięcznik informacyjny, skierowany do poznańskich seniorek i seniorów. Wydawany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Miejską Radą Seniorów.

W miesięczniku publikowane są informacje na temat usług w ramach pakietu Poznań Viva Senior, inwestycji dedykowanych ososbom w wieku 60+, informator teleadresowy, nowości z Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej oraz rozmowy z aktywnymi seniorami (przygotowywane we współpracy z Miejską Radą Seniorów). W każdym numerze miesięcznika ukazuje się Tytka Seniora – dodatek przygotowywany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, w którym można znaleźć informacje na temat oferty poznańskich instytucji i firm skierowanej do seniorów. Kina, teatry, zajęcia rekreacyjne, opieka medyczna, porady, wycieczki i spacery, zwiedzanie, to tylko część bogatego programu Tytki.

Więcej informacji na temat projektu