Projekt ManAGEr

Projekt ManAGEr

W konsekwencji dużego zainteresowania filmem „Drogi dwudziestoletni”, CentrumIS zdecydowało się na wykorzystanie nagrania w celach edukacyjnych w projekcie ManAGEr. Na użytek projektu powstał scenariusz lekcji wychowawczej, traktujący nagranie jako pretekst do rozmowy z młodzieżą na temat starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. Podczas zajęć prowadzonych wg wspomnianego scenariusza, uczniowie mają okazję do:

W listopadzie i grudniu 2012 r. pilotażowe zajęcia zostały przeprowadzone wśród uczniów 5 klas pierwszych II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Zajęcia okazały się interesującą propozycją zarówno dla młodzieży jak i pedagogów. Scenariusz, po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji, wraz z ofertą przeprowadzenia zajęć, trafi w I kwartale 2013 roku do kolejnych szkół średnich w Poznaniu.

Więcej o filmie "Drogi dwudziestoletni"