Przewodnik dobrych praktyk

Z radością prezentujemy Państwu publikację podsumowującą międzynarodowy projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych, realizowany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w latach 2011-2012. Odsetek osób starszych w krajach europejskich stale wzrasta, coraz więcej ludzi dożywa również sędziwego wieku. To zjawisko pozytywne, choć jednocześnie stawiające społeczeństwom nowe wyzwania dotyczące m.in. organizacji systemu zdrowia i pomocy społecznej. Ta dwujęzyczna publikacja to zbiór dobrych praktyk realizowanych przez projektowych partnerów w sześciu regionach europejskich, mających na celu podniesienie jakości życia seniorów. Zidentyfikowane podczas współpracy przykłady działań mogą być inspiracją dla lokalnych podmiotów, ale przede wszystkim są dowodem na to, że bez względu na różnice kulturowe i społeczne spotykamy na swojej drodze podobne zjawiska, którym powinniśmy wyjść naprzeciw. Wierzymy, że dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń, znalezienie nowatorskich i skutecznych rozwiązań będzie nie tylko łatwiejsze, ale również bardziej efektywne.

Do pobrania przewodnik (format PDF, 1,87MB)

 


   

Projekt RECO – regiony we współpracy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych jest częścią mini-programu CREATOR i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC.