Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Punkt opieki dla seniorów, którzy przeszli COVID-19

05.5.2021

Zdjęcie przedstawia główne wejście do Hospicjum Palium. 5 maja w budynku Hospicjum Palium na os. Rusa 55 rozpoczął działalność Punkt Opieki post-COVID 60+. Seniorzy mogą tam skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Ten pilotażowy projekt powstał z myślą o starszych mieszkańcach, którzy przeszli COVID-19. Jego celem jest zapobieganie u nich szeroko pojętym powikłaniom po przebyciu choroby. W punkcie seniorzy zostaną objęci kompleksową opieką interdyscyplinarnego zespołu geriatrycznego.

Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać osoby, które:

  • mają 60 lat (według rocznika urodzenia) i więcej,
  • mieszkają na stałe lub czasowo w Poznaniu,
  • przeszli COVID-19 (wymagana dokumentacja potwierdzająca),
  • w okresie min. 12 tygodni od rozpoznania choroby mają nowe objawy, dolegliwości lub pogorszenie funkcjonowania.

Aby umówić się na pierwszą wizytę, należy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44.

U wszystkich osób przyjętych do punktu zostanie wykonana w pierwszej kolejności kompleksowa ocena geriatryczna, a następnie – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb –  dostępne będą konsultacje: geriatryczna, neuropsychologiczna, dietetyczna, fizjoterapeutyczna, oraz z zakresu terapii zajęciowej.

Realizatorem projektu jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, z którym Miasto podpisało umowę na prowadzenie Punktu Opieki post-Covid 60+.