Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Poznaniu

Swoją sprawę można zgłosić prawnikowi Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy placu Kolegiackim 17 (parter, sala nr 9) co drugi miesiąc, w drugą środę w godzinach 11.00-14.00.

Dni przyjęć w 2019 roku:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że:

Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

Pracuje:

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.