Senior w Domu: Różne

Oferta stała:

Senior W Domu

Ćwiczenia pamięci, koncentracji i spostrzegawczości prowadzone przez redaktor naczelną serwisu www.czas-seniora.pl - Małgorzatę Kospin 

Fundacja Stocznia: Siłownia Pamięci

Bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych. Można wykonywać je samemu lub też np. z bliską osoby z rodziny (treningi grupowe, indywidualne, w parach).

Klub Osiedlowy „Krąg”

Porady geriatry dotyczące bieżących spraw epidemiologicznych oraz warsztaty treningu umysłu i kreatywności.

Fundacja Młyn Wsparcia

Fundacja Młyn Wsparcia zachęca do skorzystania „Zeszytnika aktywności senioralnej” w wersji elektronicznej. To opracowany przez fundację zeszyt ćwiczeń do treningu pamięci dla seniorów.

Pakiet Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował materiały szkoleniowe, które maja być wsparciem merytorycznym w realizacji działań przez wielkopolskie uniwersytety trzeciego wieku i rady seniorów (Temat nr 3: Trening pamięci - Wykład na temat zmian zachodzących w układzie nerwowym, metody ćwiczenia pamięci i koncentracji, podstawowe ćwiczenia polepszające zdolność zapamiętywania; Temat nr 1: pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów - jak i gdzie szukać informacji o środkach na realizację działań).