Senior w Domu: Różne

Wydarzenia: 

Bezpłatne warsztaty, tematy: ogród, ekologia, trening językowo-poznawczy, antydyskryminacja, aktywność seniorów w czasie pandemii, termin: 17 września-29 października.

POZNAJMY SIĘ W CAMP

Oferta stała:

Ćwiczenia pamięci, koncentracji i spostrzegawczości prowadzone przez redaktor naczelną serwisu www.czas-seniora.pl - Małgorzatę Kospin 

SENIOR W DOMU

Bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych. Można wykonywać je samemu lub też np. z bliską osoby z rodziny.

ĆWICZENIA DO POBRANIA

Porady geriatry dotyczące bieżących spraw epidemiologicznych oraz warsztaty treningu umysłu i kreatywności.

PORADY GERIATRY 1

PORADY GERIATRY 2

PORADY GERIATRY 3

TRENING UMYSŁU