Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Rehabilitacja pocovidowa skierowana jest do pacjentów, u których po przechorowaniu COVID-19 utrzymują się niepokojące objawy, takie jak duszności, uporczywy kaszel, zaburzenia neurologiczne czy nadmierne osłabienie. W powrocie do sprawności mają im pomóc zabiegi udzielane zarówno podczas leczenia stacjonarnego, jak i w czasie wizyt ambulatoryjnych i domowych. 

W warunkach stacjonarnych pacjenci powracający do sprawności po przebytej chorobie COVID-19 mogą liczyć na kompleksowy program rehabilitacyjny, który, w zależności od potrzeb i stanu chorego, może być realizowany w okresie od 2 do 6 tygodni. W tym czasie pacjenci korzystają z różnorodnych form wsparcia i zabiegów, m. in. kinezyterapii ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych czy ćwiczeń efektywnego kaszlu, masaży leczniczych według indywidualnych wskazań, hydroterapii, fizykoterapii, treningów relaksacyjnych, a także opieki dietetyka. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Rehabilitacja ambulatoryjna i domowa (dla pacjentów, którzy nie są w stanie sami dotrzeć do placówki realizującej rehabilitację ambulatoryjną) podzielona jest na etapy: wizyta wstępna, wizyty terapeutyczne oraz wizyta końcowa. Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu.

Podstawa rehabilitacji

Świadczenia rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej dla osób po przebyciu COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19. Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni. Musi się ona rozpocząć nie później niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Wizyta fizjoterapeutyczna pierwszorazowa odbywa się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Uczestnik programu w czasie jego trwania nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych, zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych. Program realizowany jest przez podmioty posiadające podpisaną umowę z WOW NFZ.

Wykaz podmiotów realizujących rehabilitację pocovidową w Wielkopolsce dostępny jest na stronie NFZ: