Rehabilitacja post COVID-19

Zdjęcie sali do rehabilitacji: na środku krzesła z drążkami do ćwiczeń. Miasto Poznań zakupiło pakiety rehabilitacyjne dla poznańskich seniorek i seniorów, obejmujące świadczenia z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, poszerzone o konsultacje pulmonologiczne, kardiologiczne oraz psychologiczne. Dzięki temu będą oni mogli szybciej i łatwiej wrócić do zdrowia po przechorowaniu Covid-19.

Mając na uwadze obecną sytuacją epidemiologiczną oraz zwiększającą się liczbą poznańskich seniorów borykających się z następami zdrowotnymi po przechorowaniu COVID-19, radni Miasta Poznania postanowili sfinansować pakiety rehabilitacyjne dla mieszkańców Poznania od 65. roku życia (rok urodzenia 1956 i wcześniej), uzupełnione o konsultację psychologiczną, realizowane w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. Miejsca rehabilitacji kariologicznej i pulmonologicznej wyposażone są w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny gwarantujący wysoką jakość usług. Wygodne sale zabiegowe zapewniają komfort pacjentom, a zatrudnieni specjaliści stosują nowoczesne metody terapeutyczne. Wszystkie zabiegi oraz konsultacje odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Wdrożenie zadania ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków długotrwałego braku aktywności w czasie choroby czy hospitalizacji oraz ograniczenie występowania powikłań po przebyciu zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, przez poprawę wydolności oddechowej, krążeniowej sprawności fizycznej i wsparcie psychologiczne.

Osoby uprawnione

Z rehabilitacji i wsparcia psychologicznego mogą skorzystać mieszkańcy Poznania w wieku 65+, którzy po przebytej chorobie COVID-19, w celu pełnego powrotu do zdrowia wymagają kompleksowej rehabilitacji leczniczej, uzupełnionej o konsultację psychologa. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie na druku szpitalnym do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym np. POZ.

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)
Al. Solidarności 36
Budynek B, 2 piętro

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM osobiście lub przez osoby trzecie telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 lub za pomocą poczty elektronicznej.

tel. 61 647 77 26, e-mail: reh.kardio@posum.pl

Wymagane dokumenty:

  1. Udokumentowany pozytywny wynik testu na COVID-19;
  2. Skierowanie do Szpitala – podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
  • lekarzy z oddziału: chorób wewnętrznych, pulmonologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
  • lekarzy z poradni: pulmonologicznej, kardiologicznej, rehabilitacyjnej, POZ.

Uwaga!

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie.

Dokumenty w dniu zgłoszenia na świadczenia opieki zdrowotnej: pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne wraz z dokumentacją medyczną związaną z przebytą infekcją oraz schorzeniami współistniejącymi.

Szczegółowe informacje: