Rehabilitacyjna ogólnoustrojowa i kardiologiczna

CenterMed w Poznaniu informuje o możliwości rehabilitacji ogólnoustrojowej i kardiologicznej w Ośrodku Dziennym finansowanych z NFZ.

----------------------------------------------------

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU DZIENNYM

finansowana z NFZ.

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa  w warunkach ośrodka dziennego przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają intensywnej rehabilitacji i nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza szpitalnego oddziału:

lub lekarza poradni:

 

Do podstawowych zadań Oddziału dziennego należy udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach pobytu dziennego, w skład, których wchodzą, co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia i zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Praca zespołu terapeutycznego – lekarzy, rehabilitantów i fizjoterapeutów – zmierza do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe.

Rejestrację pacjentów prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18.00 pod numerem telefonu 616656632 lub osobiście w placówce.

REHABILITACJA  KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU DZIENNYM

finansowana z NFZ.

 

Obecnie wiele osób zmaga się z chorobami serca i układu krążenia. Niektóre z nich uważane są za choroby cywilizacyjne. Często w wyniku ich postępowania pacjenci wymagają rehabilitacji kardiologicznej.

 

Ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej korzystać mogą osoby po przebytych:

Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału:

lub lekarza poradni :

 

Rehabilitacja ma na celu zapobieganie powikłaniom chorób serca, przywrócenie osoby chorej do pełnej możliwej aktywności oraz zmniejszenie postępów choroby i ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo - naczyniowych. Rehabilitacja jest wielokierunkowa, prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów w tym kardiologów, fizjoterapeutów, dietetyków oraz psychologa. Obejmuje trening interwałowy, ćwiczenia ruchowe, psychoterapię.

 

Rejestrację pacjentów prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 18.00 pod numerem telefonu 616656632 lub osobiście w placówce.

Kontakt:

CenterMed

Poznań, ul. Św. Marcin 58/64