Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Rozpoczęło się doręczanie wymiaru podatku od nieruchomości

12.2.2024
Zdjęcie koperty z logiem Poznania na tle czerwonej skrzynki na listy
Fot. UMP

Do poznaniaków i poznanianek trafiają już listy z wymiarem podatku od nieruchomości na obecny rok. Listonosze będą je dostarczać do 23 lutego.

Decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości otrzymują osoby będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości/obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta, np. dzierżawcy gruntów na podstawie umowy z WGN, bezumownie korzystający z gruntów miejskich itp.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem nieruchomości pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa — to ona wpłaca podatek od nieruchomości (pobierając go później w czynszu od mieszkańców). W tym roku już po raz drugi decyzje z wymiarem podatku od nieruchomości doręcza Poczta Polska. Wykonuje dla Miasta usługę hybrydową, polegającą na drukowaniu, kopertowaniu i doręczaniu decyzji. Dzięki temu koszty, jakie ponosi urząd miasta, są niższe. Dodatkową korzyścią jest też wykorzystanie Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru (EPO) zamiast papierowych.  EPO to teleinformatyczne rozwiązanie, które zastępuje tradycyjny druk papierowego zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). Jego wykorzystanie pozwala nie tylko w czasie rzeczywistym zapoznać się z informacjami o statusie przesyłki, ale także zwalnia z obowiązku m.in. rejestrowania olbrzymiej ilości zwrotek. Pozwala to nie tylko oszczędzić pieniądze, ale i czas.

Przyszłość doręczeń korespondencji leży w ich elektronizacji. Od 1 października 2024 zapowiadane jest objęcie samorządów obowiązkiem stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wówczas każdemu odbiorcy, który założy adres swojej skrzynki w Bazie Adresów Elektronicznych, będziemy dostarczać korespondencję elektronicznie. Będzie to rozwiązanie najprostsze i najbardziej ekonomiczne zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy korespondencji.

Podatek można rozliczyć bez wychodzenia z domu

W Poznaniu podatek m.in. od nieruchomości można łatwo, szybko i bez wychodzenia z domu zgłosić i rozliczyć poprzez stronę internetową Przyjazne Deklaracje. System przeprowadza klienta krok po kroku przez cały proces i automatycznie dobiera stawki.

Przyjazne Deklaracje to internetowe narzędzie ułatwiające obowiązek wypełniania i składania deklaracji podatkowych i opłat lokalnych. Poznaniacy mogą z niego korzystać od 2021 roku. Strona pozwala w najprostszy i najszybszy możliwy sposób wypełnić niezbędne dokumenty i dostarczyć je na czas do urzędu.

Pieniądze z podatków i opłat lokalnych wracają do mieszkańców. Dzięki nim budowane są nowe chodniki, parki i zieleńce, szkoły i przedszkola. Pozwalają organizować bezpłatne zajęcia dla dzieci, a także ogólnodostępne imprezy i festiwale dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. To także inwestycje w ochronę zdrowia i realizację projektów skierowanych do seniorów.

Źródło: poznan.pl