Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”: spotkanie informacyjne

23.3.2023

Grafika artykułu: w centrum zielony napis: "Seniorzy w akcji", po lewej stronie zdjęcie seniora trzymającego mikrofon, nosi okulary i zieloną marynarkę, uśmiecha się, poniżej na zielonym, owalnym tle biały napis "Świat zmieniają ludzie z pasją", po prawej stronie zdjęcia dwóch seniorek oraz mężczyzny w średnim wieku.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza osoby starsze – samodzielnie lub w tandemie międzypokoleniowym – do zgłaszania swoich pomysłów na projekty społeczne w ramach kolejnej edycji konkursu „Seniorzy w akcji”.

Konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), którzy chcą być animatorami projektu, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. fundacja, stowarzyszenie, dom kultury).

W ramach tegorocznej edycji w szczególności będą brane pod uwagę działania:

  • na rzecz środowiska i klimatu,
  • nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym,
  • stymulujące dialog międzykulturowy mieszkańców i włączające osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).

Na zwycięzców konkursu czekają nie tylko dotacje (w wysokości od 11 tys. do 17 tys. złotych), ale i wsparcie merytoryczne obejmujące:

  • dwa 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,
  • wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu,
  • rozwój kompetencji liderskich,
  • wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

Jak zgłosić się do konkursu?

Konkurs ma przyjazną formułę, a jego procedura jest bardzo uproszczona, tak aby odpowiedzieć na potrzeby osób mniej doświadczonych w realizacji projektów społecznych. Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić online formularz listu intencyjnego, który można znaleźć na stronie:

Nabór zgłoszeń trwa do 11 kwietnia.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkanie informacyjne

28 marca o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie online, podczas którego Małgorzata Stanowska, koordynatorka konkursu “Seniorzy w akcji”, przedstawi zasady konkursu i odpowie na wszelkie pytania. Będą też goście specjalni – Joanna i Staszek Bulandrowie, którzy zrealizowali swoje autorskie projekty w poprzednich edycjach konkursu “Seniorzy w akcji”. Spotkanie będzie transmitowane na profilu facebookowym Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Szczegóły:

Kontakt: Seniorzy w akcji, Małgorzata Stanowska, listy@seniorzywakcji.pl, tel. 22 396 55 16.