Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Ruszył projekt „Wolontariat do Poznania”

15.9.2021

Plakat projektu "Wolontariat do Poznania" - na żółto-pomarańczowo-zielonym tle pomarańczowy napis w białym kole (szczegółowe informacje na temat projektu), poniżej logotypy organizatorów i partnerów projektu.„Wolontariat do Poznania” to szansa na kompleksowe wsparcie tych mieszkańców miasta, którzy mają pomysł na to, jak dobrze i skutecznie pomagać innym. Można otrzymać 1,5 tys. zł na rozwój i promocję wolontariatu. Z propozycji mogą skorzystać organizacje pozarządowe i nieformalne grupy. 

Centralnym punktem projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, jest konkurs, w ramach którego rozdanych zostanie co najmniej 25 minigrantów (o maksymalnej wysokości 1500 zł każdy). Pieniądze mogą zostać przeznaczone na inicjatywy wolontariackie realizowane przez instytucje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy, które działają pod ich patronatem.

Całości projektu dopełnią szkolenia i doradztwo z zakresu wolontariatu oraz pakiet merytoryczny. W skład tego ostatniego wejdą publikacje: „ABC wolontariatu w NGO” – pokazująca, jak krok po kroku wprowadzić na stałe w swojej organizacji działania oparte na wolontariacie; „Tworzenie młodzieżowych inicjatyw społecznych” oraz pakiet gotowych wzorów dokumentów związanych z rozwojem wolontariatu w organizacji.

Wniosek o grant można złożyć mailem, pocztą lub w biurze projektu. Termin składania dokumentów upływa 24 września o godz. 16.00. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 5 października. 

Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Szczegóły i kontakt: