1

Ruszyło składanie deklaracji za odpady

Grafika kampanii "Złóż deklarację za odpady w Poznaniu": na niebiesko-żółto-zielonym tle dłoń ściskająca plastikową butelkę, po lewej biało-czarne napisy informujące o akcji.W związku z wystąpieniem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP, kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku powrócą do Miasta.

Przejęcie przez Poznań obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem.

Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego już od 1 października 2021 roku uruchomiona została możliwość ich składania:

  • online przez portal Przyjazne Deklaracje – gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany,
  • elektronicznie przez platformę ePUAP2,
  • drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań,
  • osobiście w Punktach Obsługi Klienta, wyłącznie po uprzedniej rezerwacji na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod nr 61 646 33 44.

Obowiązek złożenia deklaracji mają:

  • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),
  • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),
  • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych lub domków letniskowych,
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli złożone do ZM GOAP deklaracje).

Odbiór odpadów będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie także częstotliwość odbioru odpadów, czy funkcjonowanie Gratowisk czy PSZOK-ów a także Gratowozów czy MPSZOK-ów.

Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz obowiązku złożenia deklaracji można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/odpadywww.przyjazne-deklaracje.pl/poznan oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (Infolinia Poznań Kontakt).

Szczegóły: 

Źródło: www.poznan.pl