Ruszyły wybory do Miejskiej Rady Seniorów

Zdjęcie przedstawia stary rynek i plac kolegiacki w Poznaniu. Fotografia robiona od góry ukazuje panoramę kolorowych budynków.
Fot. UMP

Dobiega końca czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Ruszył więc nabór kandydatów na nowych radnych i radne. To propozycja dla osób, które chcą zmieniać Miasto na lepsze, dbając o potrzeby jego starszych mieszkańców. Zgłoszenia można składać do 21 lutego.

W środę, 31 stycznia ruszył nabór kandydatek i kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Składa się ona z 15 osób. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oznacza to, że do zadań radnych należy m.in.: przedstawianie propozycji działań na rzecz najstarszych mieszkańców Poznania, monitorowanie ich potrzeb, a także wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorek i seniorów.

Jak się zgłosić?

Kandydatami do Miejskiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które mieszkają w Poznaniu. Zgłoszenia można składać na formularzu. Swoich kandydatów i kandydatki mogą zaproponować m.in. organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku oraz sami seniorzy i seniorki. W tym ostatnim przypadku do zgłoszenia trzeba jednak dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 20 osób powyżej 60. roku życia.

Zebranie wyborcze, podczas którego zostanie wyłoniona Miejska Rada Seniorów, odbędzie się 12 kwietnia, o godz. 10.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17). Osoby, które chcą być jego uczestnikami lub członkami komisji wyborczej, również mogą zgłaszać się do 21 lutego za pomocą formularza. Obowiązują te same zasady, jak przy zgłaszaniu kandydatów na radnych.

Druki formularzy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, fyrtle.pl, na portalach poznan.pl i Centrum Inicjatyw Senioralnych, a także w Biurze Podawczym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, parter budynku.

Formularze (wraz z listami poparcia, jeśli dotyczą) należy składać w Biurze Podawczym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) na parterze budynku, w godzinach pracy urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu 2024.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu udzielane są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod numerami telefonu 61 878 58 58, 61 878 58 56 oraz w jego siedzibie, ul. 3 Maja 46.

Źródło: poznan.pl