"Samorząd przyjazny edukacji osób starszych" - Senioralni wygrywają!

Miło nam poinformować, że do kolejnego - ogólnopolskiego etapu konkursu "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej" zakwalifikowano dwa projekty Centrum IS - "Senioralnych" oraz "Międzynarodową Konferencję Solidarności Międzypokoleniowej".

Poniżej publikujemy oficjalny list, który otrzymaliśmy od pani senator RP Jadwigi Rotnickiej:

Upłynęło już trochę od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń do organizowanego przez Senat RP konkursu "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej". Jego najważniejszym celem jest promowanie dobrych praktyk samorządowych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także wspierania aktywności i integracji seniorów we wspólnotach lokalnych. 

Na etapie okręgowym konkurs realizowany był w poszczególnych okręgach wyborczych do Senatu RP. Do mojego biura wpłynęłp pięć zgłoszeń. Aby móc ocenić je w sposób jak najbardziej obiektywny powołałam Komisję Konkursową, do której zaprosiłam poznańskie dziennikarki: panią Bognę Kisiel z Głosu Wielkopolskiego i panią Agnieszkę Maciejewską z Radia Merkury oraz dyrektora mojego biura pana Włodzimierza Groblewskiego. Zgłoszone prace zostały ocenione wg kryteriów wymienionych w punkcie 7 regulaminu konkursu na posiedzeniu w dniu 7 września br. 

Jest mi bardzo miło poinformować, że projekt zgłoszony przez Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, pt. "Senioralni. Poznań" wygrał, uzyskując największą liczbę punktów (77,5 na 84 możliwe do zdobycia). Jako laureat etapu okręgowego weźmie udział w etapie ogólnopolskim. Jednocześnie informuję, że drugi projekt zgłoszony przez CIS - "Międzynarodowa Konferencja Solidarności Międzypokoleniowej" zajął II miejsce, zdobywając 66,5 punkta.

Serdecznie gratuluję wygranej i dobrej pracy wykonywanej na rzecz seniorów. Trzymam kciuki, aby w finale konkursu Państwa projekt również zyskał uznanie jury i okazał się najlepszy w kraju. 

Z poważaniem, 
Jadwiga Rotnicka, Senator RP