O kampanii SeniorWFormie

Centrum Inicjatyw Senioralnych zainaugurowało kampanię SeniorWFormie, by za jej sprawą przekonywać, że warunkiem koniecznym dla zdrowego starzenia się jest regularne podejmowanie aktywności fizycznej. Kampania skierowana jest zarówno do samych seniorów, jak i organizatorów zajęć rekreacyjnych.

Celem kampanii SeniorWFormie jest promocja aktywności fizycznej wśród seniorów, jako najlepszego leku na wszelkie dolegliwości i sposobu na pozostanie niezależnym, ale też formy spędzania czasu z innymi, aktywnego wypoczynku.

Od nowego roku 2016 zmieniamy nieco sposób jej realizacji. Odchodzimy od comiesięcznej promocji innej dziedziny sportu. Przez cały rok zachęcać będziemy do podejmowania aktywności fizycznej wybierając najróżniejsze propozycje spośród ofert kierowanych do seniorów i seniorek w Poznaniu.

W ramach kampanii opisujemy zasady i walory najróżniejszych dyscyplin sportowych, promujemy miejsca, w których pod okiem specjalistów można tej dyscypliny się uczyć, uprawiać ją bezpiecznie. Zachęcamy kluby i ośrodki sportu do przygotowania szczególnie atrakcyjnej oferty lub specjalnego wydarzeniadla dojrzałych mieszkańców Poznania.


Kampania SeniorWFormie została objęta patronatem Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

 

Informacje dostępne są za pośrednictwem: