Senioralna Mapa Poznania – zgłoszenia tylko do końca maja!

Grafika przedstawia mapę podzieloną na kolorowe sektory. Nad nią ogromna szpilka z białą główką, która wskazuje jeden z sektorów.Kto stanie na szczycie i otrzyma tytuł Fest Miejscówki? Tylko do końca maja można ubiegać się o wyróżnienie w ramach nowej akcji „Senioralna Mapa Poznania”. Zgłoś się, otrzymaj tytuł Fest Miejscówki i znajdź się na wyjątkowej mapie.

W ramach koordynowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych projektu „Senioralna Mapa Poznania” podążamy śladami tych, którzy swoim działaniem służą poznańskiej senioralnej społeczności i wyróżniają się na tle innych. Miejsca użyteczności publicznej, instytucje, siedziby organizacji pozarządowych, a także firmy prywatne — wszyscy są mile widziani!

Stworzenie mapy będzie okazją do promowania szeroko pojętych działań na rzecz poznańskich seniorek i seniorów oraz dostrzeżenia prosenioralnych inicjatyw. Celem akcji jest również zachęcenie seniorek i seniorów do świadomego i aktywnego korzystania z miejskiej oferty, która stale się powiększa, a środowiska działającego na rzecz osób starszych – do poszukiwania nowych, inspirujących rozwiązań.

Podmiot ubiegający się o wyróżnienie musi posiadać wyjątkową, oryginalną ofertę skierowaną do osób starszych, uwzględniającą w sposób szczególny potrzeby tej grupy, np.:

  • organizować ciekawe, rozwijające wydarzenia dla seniorek i seniorów,
  • inicjować prosenioralne rozwiązania,
  • być miejscem spotkań oraz integracji środowiska senioralnego,
  • aktywnie promować swoją ofertę wśród osób starszych,
  • oferować atrakcyjne zniżki dla seniorów lub możliwość bezpłatnego udziału,
  • dbać o przyjazną seniorom atmosferę, zapewniać profesjonalną i życzliwą obsługę osób korzystających z jego oferty,
  • posiadać udogodnienia architektoniczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
  • współpracować z innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów

Miejsca wyróżnione jako „Fest Miejscówki” trafią na Senioralną Mapę Poznania i otrzymają specjalny pakiet promocyjny od CIS. Przyznanie wyróżnienia to potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych usług oraz wyjątkowości podejmowanych działań, a jednocześnie okazja do promocji miejsca wśród licznej grupy poznańskich seniorów i seniorek, a także ich bliskich. Wyróżnienia będą przyznawane corocznie, a nagrodzeni będą mieli szansę na przedłużenie tytułu na kolejny rok trwania akcji i pozostanie na wyjątkowej mapie. Uroczyste wręczenie wyróżnień w ramach akcji będzie odbywać się raz w roku podczas inauguracji jesiennego cyklu wydarzeń „Senioralni. Poznań”. Wyróżnienia wręczać będzie Prezydent Miasta Poznania.

We współpracy ze Studiem Kreatywnym UMP zostanie stworzona mapa, która będzie prawdziwym przewodnikiem po „senioralnych skarbach” Poznania — dostępna zarówno online, jak i w przyszłości — w wersji papierowej.

Zapraszamy do udziału w akcji – stwórzmy razem prawdziwą Senioralną Mapę Poznania!

Więcej informacji na temat akcji (w tym niezbędne dokumenty do zgłoszenia) znaleźć można na stronie: