Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Senioralni. Poznań

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z partnerami, pięcioma poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, zapoczątkowało w październiku 2011 r. nową tradycję w postaci imprezy „Senioralni. Poznań” (pierwsze edycje znane pod nazwą „Senioraliów”) – wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanego do mieszkańców Poznania i okolic. Poprzez analogię do studenckich juwenaliów chcemy zwrócić uwagę na fakt, że seniorzy i seniorki, ze względu na swoją liczebność są drugą siłą w mieście, dlatego ich obecność i potrzeby szczególnie warte są zauważenia i docenienie. Projekt zakłada kilka podstawowych działań.

Uroczysta inauguracja

W sobotnie południe na przełomie września i października prezydent Miasta Poznania przekazuje seniorom i seniorkom klucze do miasta, by tym samym oddać Poznań we władanie najstarszym i najbardziej doświadczonym mieszkańcom. To także symboliczny gest docenienia obecności seniorów i seniorek w miejskiej społeczności i wyraz wdzięczności za wszystko to, co wnoszą w życie młodszych pokoleń poznaniaków. Miejscem inauguracji najczęściej jest rozpoznawalne miejsce na Starym Mieście. Do tej pory inauguracja miała miejsce na Starym Rynku, placu Wolności oraz na Wolnym Dziedzińcu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim.

Miesięczny cykl wykładów otwartych, warsztatów rozwojowych i zajęć dla osób starszych

Szczególny nacisk podczas tej imprezy kładziemy na edukację osób dojrzałych. Przy współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku oraz poznańskimi uczelniami wyższymi, organizujemy bezpłatne wykłady otwarte z różnych dziedzin nauki – do współpracy zaproszone zostały zarówno wydziały nauk ścisłych, jak i społecznych, a także uczelnie artystyczne. Spotkania mają na celu łamanie stereotypu seniora skupionego wyłącznie na własnych chorobach i deficytach, podkreślając jednocześnie, że wraz z wiekiem nie zanika ciekawość świata. Dodatkowo w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych organizujemy bezpłatne warsztaty, głównie psychologiczne i rozwojowe, prowadzone w mniejszych grupach – do 15 osób.

Drzwi otwarte w poznańskich organizacjach, klubach oraz instytucjach działających na rzecz osób starszych

W ramach projektu zapraszamy kluby seniora, organizacje pozarządowe, firmy, domy pomocy społecznej, aby w październiku zorganizowały w swoich placówkach drzwi otwarte i dały osobom starszym możliwość bezpośredniego zapoznania się ze swoją ofertą. Wiele zgłoszonych do nas organizacji i instytucji przygotowuje z tej okazji własny program wydarzeń.

Akcja „Miejsca przyjazne seniorom”

„Senioralni” są też okazją do przypomnienia o tym, że w mieście jest sporo miejsc, w których seniorki i seniorzy mogą liczyć na życzliwą obsługę, przyjazną przestrzeń, ale przede wszystkim na ciekawą i atrakcyjną finansowo ofertę. Co roku podczas uroczystej inauguracji wręczane są kolejne certyfikaty w ramach akcji Miejsca Przyjazne Seniorom, która promuje takie właśnie miejsca.

Więcej na temat akcji:

Zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy i otwartych na poszerzanie horyzontów seniorów do wspólnego świętowania!