Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Edycja 2011

1 października najstarsi mieszkańcy Poznania wyszli na ulice miasta, by zamanifestować swoją obecność. Głównym celem Senioraliów było to, aby pokazać, że osoby starsze żyją w naszym mieście – chcą w pełni uczestniczyć w jego życiu społecznym, kulturalnym i mieć dostęp do edukacji.

Na zdjęciu prezydent Ryszard Grobelny przemawia przy Ratuszu podczas inauguracji „Senioraliów”. Senioralia oraz pozostałe wydarzenia organizowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych zrodziły się z potrzeby, by sprawić, aby seniorzy jako grupa społeczna zostali zauważeni, a młodsze osoby nauczyły  się oswajać czas późnej dorosłości i dostrzegać jej zasoby, a nie tylko deficyty.  W marszu inaugurującym imprezę wzięło udział kilkaset osób. Senioralia były również okazją do tego, aby dowiedzieć się, czym zajmuje się Centrum Inicjatyw Senioralnych. Już w pierwszych dniach Senioraliów listy zapisów na warsztaty były pełne. W Centrum odbyło się dwadzieścia spotkań, w których wzięło udział dwustu seniorów.

W programie Senioraliów znalazło się też 25 wykładów. W 16 zorganizowanych przez organizacje pozarządowe, miejskie jednostki i firmy proseniorskie drzwiach otwartych wzięło udział niemal 800 seniorów. Seniorzy mieli okazję do zapoznania się z ofertą klubów i organizacji działających na ich rzecz.

Na zdjęciu wolontariusze Centrum Inicjatyw Senioralnych podczas inauguracji „Senioraliów” na Starym Rynku. Trzymają duży baner z napisem” Senioralia poznańskie”. Senioralia zakończyła konferencja „Działania proseniorskie w Poznaniu na tle działań w Polsce – dobre praktyki”, która odbyła się 27 października w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział 12 prelegentów prezentujących dobre praktyki miejskie, pozarządowe, a także gość z Warszawy, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – Anna Grzelak, która opowiedziała o działaniach RPO dotyczących seniorów. Na konferencji Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprezentowało także diagnozę potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50. roku życia. W konferencji wzięło udział około stu słuchaczy.

W organizację Senioraliów zaangażowały się uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, firmy, jednostki miejskie i osoby prywatne. Nieoceniona okazała się również pomoc wolontariuszy Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Nazwa „Senioralia” używana była dzięki uprzejmości Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód – organizatora Senioraliów w Warszawie i na Mazowszu.