Senioralni. Poznań

Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z Partnerami, pięcioma poznańskimi uniwersytetami trzeciego wieku, zapoczątkowało w październiku 2011 r. nową tradycję w postaci imprezy Senioralni.Poznań (pierwsze edycje znane pod nazwą Senioraliów*) – wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanego do mieszkańców Poznania i okolic. Tworząc analogię do studenckich Juwenaliów chcemy zwrócić uwagę na fakt, że seniorzy i senorki, ze względu na swoją liczebność są drugą siłą w mieście, dlatego ich obecność i potrzeby szczególnie warte są zauważenia i docenienie. Głównym założeniem jest zorganizowanie czasu i przestrzeni dla najstarszych mieszkańców miasta, pobudzenie ich do działania poprzez edukację, a także manifestacja ich potencjału i zasobów. Projekt zakłada kilka podstawowych działań. 

W sobotnie południe na przełomie września i października, prezydent Miasta Poznania przekazuje seniorom i seniorkom klucze do miasta, by tym samym oddać Poznań we władanie najstarszym i najbardziej doświadczonym mieszkańcom. To także symboliczny gest docenienia obecności seniorów i seniorek w miejskiej społeczności i wyraz wdzięczności za wszystko to, co wnoszą w życie młodszych pokoleń poznaniaków. Miejscem Inauguracji najczęściej jest rozpoznawalne miejsce na Starym Mieście. Do tej pory inauguracja miała miejsce na Starym Rynku, placu Wolności oraz na Wolnym Dziedzińcu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim.

Szczególny nacisk podczas tej imprezy kładziemy na edukację osób dojrzałych. Przy współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku oraz poznańskimi uczelniami wyższymi, organizujemy bezpłatne wykłady otwarte, prowadzone przez kadrę akademicką w największych poznańskich ośrodkach naukowych. To wykłady z różnych dziedzin nauki – do współpracy zaproszone zostały zarówno wydziały nauk ścisłych, jak i społecznych, a także uczelnie artystyczne. Spotkania mają na celu łamanie stereotypu seniora skupionego wyłącznie na własnych chorobach i deficytach, podkreślając jednocześnie, że wraz z wiekiem nie zanika ciekawość świata, a i w późniejszym wieku można nauczyć się czegoś nowego. Wykłady odbywają się w salach wykładowych i dydaktycznych uczelni zaangażowanych w projekt. Dodatkowo, w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych, od roku 2010, organizujemy bezpłatne warsztaty, głównie psychologiczne i rozwojowe, prowadzone w mniejszych grupach – do 15 osób.

W ramach projektu zapraszamy kluby seniora, organizacje pozarządowe, firmy oraz instytucje takie jak domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej i inne, aby w październiku zorganizowały w swoich placówkach drzwi otwarte i dały osobom starszym możliwość bezpośredniego zapoznania się ze swoją ofertą. Wiele zgłoszonych do nas organizacji i instytucji przygotowuje z tej okazji własny program wydarzeń. 

W ramach projektu, w 2011 roku opracowane zostały idea i regulamin akcji, a także znak graficzny stanowiący podstawę identyfikacji "Miejsca przyjaznego seniorom". Głównym celem akcji jest promowanie miejsc działających na terenie Poznania takich jak kawiarnie, sklepy, instytucje kulturalne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców poprzez oferowanie atrakcyjnych produktów i usług, stosowanie zniżek czy dostosowanie swojej architektury. Począwszy od pierwszego dnia Senioralnych przyjmujemy zgłoszenia miejsc spełniających powyższe warunki, które po wizytacji specjalnie utworzonej komisji otrzymują certyfikat "Miejsca przyjaznego seniorom". Do pobrania RegulaminWniosek i Formularz oceny, Rekomendacje. Na naszej stronie powstanie też mapa takich miejsc. Do października 2016 Centrum Inicjatyw Senioralnych przyznało 36 certyfikatów.

Zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy i otwartych na poszerzanie horyzontów seniorów do wspólnego świętowania!

*Nazwa Senioralia używana jest dzięki uprzejmości Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód - organizatora SENIORALIÓW w Warszawie i na Mazowszu www.senioralia.pl