Senioralny Poznań w marcu

Ukazał się marcowy numer nowego miesięcznika informacyjnego skierowanego do poznańskich seniorek i seniorów. „Senioralny Poznań” wydawany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, ma nakład 20 tys. egzemplarzy i liczy 12 stron.

„Senioralny Poznań" zawiera dedykowane seniorom informacje o tym, co dzieje się w mieście, jakie powstają inwestycje mogące zainteresować osoby w wieku 60+, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, informator teleadresowy, projekty z pakietu Viva Senior, nowości z Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, rozmowy z aktywnymi seniorami (przygotowywane we współpracy z Miejską Radą Seniorów). 

W marcowym numerze przeczytać można m.in. o pakiecie usług Poznań Viva Senior, drogowych zmianach na Jeżycach, wspomnienie o Lechu Raczaku oraz wywiad z prof. Antonim Szczucińskim, przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów.

W każdym numerze miesięcznika ukazuje się Tytka Seniora - dodatek przygotowywany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, w którym można znaleźć informacje na temat oferty poznańskich instytucji i firm skierowanej do seniorów. Kina, teatry, zajęcia rekreacyjne, opieka medyczna, porady, wycieczki i spacery, zwiedzanie, to tylko część bogatego programu Tytki.

Marcowe wydanie gazety w wersji elektronicznej dostępne jest tu:

Senioralny Poznań - marzec

Szczegółowe informacje na temat „Senioralnego Poznania” oraz archiwalne wydania miesięcznika znaleźć można tu:

https://www.poznan.pl/mim/wm/senioralny-poznan,p,23153,23154.html?fbclid=IwAR2eJwhz73jCTqR547gOx1pt2XEOiqv79dklnUvDL5ypHA_9pfxIlCxSDKU

Miejsca dystrybucji gazety: