Senioralny Poznań w lutym

Ukazał się lutowy numer nowego miesięcznika informacyjnego skierowanego do poznańskich seniorek i seniorów. „Senioralny Poznań” wydawany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, ma nakład 20 tys. egzemplarzy i liczy 12 stron.

„Senioralny Poznań" zawiera dedykowane seniorom informacje o tym, co dzieje się w mieście, jakie powstają inwestycje mogące zainteresować osoby w wieku 60+, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, informator teleadresowy, projekty z pakietu Viva Senior, nowości z Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, rozmowy z aktywnymi seniorami (przygotowywane we współpracy z Miejską Radą Seniorów). W lutowym numerze przeczytać można m.in. o tym, że Poznań jest najbardziej przyjaznym dla seniorów dużym miastem w Polsce, o nowych wiatach przystankowych, które pojawia się w tym roku w mieście, oraz o Superseniorach Poznańskiego Sportu.

W każdym numerze miesięcznika ukazuje się Tytka Seniora - dodatek przygotowywany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, w którym można znaleźć informacje na temat oferty poznańskich instytucji i firm skierowanej do seniorów. Kina, teatry, zajęcia rekreacyjne, opieka medyczna, porady, wycieczki i spacery, zwiedzanie, to tylko część bogatego programu Tytki.

Lutowe wydanie gazety w wersji elektronicznej dostępne jest tu:

Senioralny Poznań - luty

Miejsca dystrybucji gazety: