Senioralny Poznań i Tytka Seniora

Logotyp gazety "Senioralny Poznań"„Senioralny Poznań” to miesięcznik informacyjny, skierowany do poznańskich seniorek i seniorów. Wydawany jest przez Wydawnictwo Miejskie Posnania we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Miejską Radą Seniorów.

W miesięczniku publikowane są informacje na temat usług w ramach pakietu Poznań Viva Senior, inwestycji dedykowanych ososbom w wieku 60+, informator teleadresowy, nowości z Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej oraz rozmowy z aktywnymi seniorami (przygotowywane we współpracy z Miejską Radą Seniorów).

W każdym numerze miesięcznika ukazuje się Tytka Seniora – dodatek przygotowywany przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, w którym można znaleźć informacje na temat oferty poznańskich instytucji i firm skierowanej do seniorów. Kina, teatry, zajęcia rekreacyjne, opieka medyczna, porady, wycieczki i spacery, zwiedzanie, to tylko część bogatego programu Tytki. W czasie epidemii koronawirusa na łamach Tytki Seniorzy znajdą sporo przydatnych informacji m.in. na temat wsparcia, jakie oferuje miasto.