Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
O Centrum

Współpraca w ramach Tytki Seniora

Od stycznia 2020 roku Tytka Seniora przeszła przemianę i jest 4-stronicowym dodatkiem do miesięcznika „Senioralny Poznań”. Dzięki włączeniu Tytki do miesięcznika udało się zwiększyć jej nakład i docierać z informacjami dedykowanymi seniorom szerzej.

Zachęcamy miejskie instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz seniorów do dzielenia się informacjami na temat swojej oferty na łamach Tytki Seniora.

Kontakt:

Olga Kasperek, centrum@centrumis.pl
tel. 61 847 21 11

Załączniki: